BİZ HAZIRSAK...

BİZ HAZIRSAK...

Türmob Başkanı Emre Kartaloğlu "biz hazırız" diyor.

Biz hazırsak; sürekli mesleki geliştirme eğitimi neden zorunlu?

Biz hazırsak; Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programlarının amaçları arasında meslek mensuplarının, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak üzere sahip oldukları teknik bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini artırmak, geliştirmelerini sağlamak diye madde neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yetkin profesyoneller olmalarını sağlamak diye madde neden var?

Biz hazırsak; yeni tekniklerin uygulanması ve iktisadi gelişmelerin kavranması; yeni tekniklerinin uygulanmasının ve iktisadi gelişmelerin, müşteriler ile meslek mensuplarının çalışmaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek, değişen sorumluluklar ve beklentilerin karşılanması için meslek mensuplarına yardımcı olmak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının, vermeyi üstlendikleri hizmetleri yerine getirmeleri için gerekli teknik bilgi ve mesleki becerilere sahip oldukları konusunda kamu güveni oluşturmak maddesi neden var?

Biz hazırsak; mesleki faaliyetin ifasında, kamu çıkarının her an gözetilmesi sağlanarak kamuya mal olmuş meslek statüsü oluşumunu sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensupları arasındaki iletişim, ilişki, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek maddesi neden var?

Biz hazırsak; mesleki çalışma standartları ile etik kurallara uyumu en üst düzeyde tesis ederek; disiplin olaylarını, anlaşmazlıkları ve şikâyetleri azaltmak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarında "Mensubiyet ve Aidiyet" duygularının geliştirilmesi, güdülenmesi ve meslek mensuplarının kişisel gelişimlerini sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının; bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak suretiyle meslek etkinliklerinde yüksek verim ve kaliteye ulaşmalarını sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının; ulusal ve uluslararası standartları bilmelerini, uygulamalarını yapabilmelerini ve standartlardaki değişimleri takip edebilmelerini sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının; bilgi teknolojileri ve yabancı dil konularında yetişmelerini sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; meslek mensuplarının; mesleki uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını sağlamak maddesi neden var?

Biz hazırsak; sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına ne gerek var?

EMİR ES
SMMM

YORUM EKLE

Başlıksız Belge