Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hk. DUYURU

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hk. DUYURU

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin kodu 1001E'dir. Sonuçları itibarıyla 1001E kodlu beyannamenin 1001A kodlu beyannameden bir farkı yoktur. 1001E beyannamesinin verilmesinin ardından iade talep edilmesine yönelik uygulamalarda geliştirme çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır.

YORUM EKLE

Başlıksız Belge