31/05/2019 Tarihli Kamu Gözetimi Kurumu Yayınları

31/05/2019 Tarihli Kamu Gözetimi Kurumu Yayınları

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.

Faizsiz Finans Sektörüne İlişkin Muhasebe, Denetim ve Etik Standartlarının Mevzuatımıza Kazandırılması

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve ile 7 adet Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 21 Mayıs 2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bununla birlikte, AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan Standartlara ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

 • FFMS 8: İcâre ve İcâre Müntehiye Bittemlîk
 • FFMS 14: Yatırım Fonları
 • FFMS 16: Yabancı Para İşlemleri ve Yurtdışındaki İşletmeler
 • FFMS 18: Geleneksel Finans Kuruluşları Tarafından Sunulan Faizsiz Finans Hizmetleri
 • FFMS 21: Varlıkların Transferine İlişkin Açıklamalar
 • FFMS 22: Bölümlere Göre Raporlama
 • FFMS 23: Konsolidasyon
 • FFMS 24: İştiraklerdeki Yatırımlar
 • FFMS 26: Gayrimenkul Yatırımları
 • FFMS 27: Yatırım Hesapları
 • FFMS 30: Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütler
 • Faizsiz Finans Muhasebe Rehberi 1: Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Faizsiz Finans Kuruluşları Tarafından İlk Kez Uygulanması

Söz konusu Standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinlere erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 19 Temmuz 2019 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

İlgili standartların taslak metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nin Güncellenmiş Versiyonu Yayımlanmak Üzere Resmî Gazete’ye Gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, Kurumumuz tarafından ilk olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra başta TFRS 9Finansal Araçlar, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, TFRS 16 Kiralamalar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve olmak üzere Kurumumuz tarafından birçok yeni Standart ve güncelleme yayımlanmış ve TFRS Taksonomisi güncellenmiştir.

Bununla birlikte, bağımsız denetime tabi işletmelerin TFRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının bilgisayar ortamında işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla Kurumumuz bünyesinde Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Projesi başlatılmıştır. Konuyla ilgili olarak Kurumumuz tarafından daha önce yapılan duyuruda da belirtildiği üzere, söz konusu proje ile bağımsız denetim kuruluşu ya da denetçi tarafından Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Portalı üzerinden PDF formatında Kurumumuza bildirilen denetimden geçmiş finansal tabloların artık Excel formatında alınması ve bu sayede analize uygun veri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, finansal tabloların sisteme yüklenmesinde, her bir finansal tablo türü için Kurumumuz tarafından Excel olarak oluşturulmuş tek tip tablo formatları kullanılacaktır.

Bu kapsamda, hem güncellenen Standartlara uyumun sağlanması hem de EFR Projesi kapsamında sisteme yüklenecek finansal tablolarla bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo formatlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi güncellenmiştir.

26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup 25/04/2019 tarihli ve 03/119 sayılı Kurul Kararı yarınca zorunlu veya isteğe bağlı olarak TFRS uygulayan işletmeler, finansal tablolarını finansal tablo örneklerine göre hazırlamakla yükümlüdürler.

Bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerden TFRS uygulayanlar tarafından da bu finansal tablo örnekleri kullanılabilir.

Ancak, mevzuatları uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na finansal tablo bildiriminde bulunmak zorunda olan işletmeler finansal tablolarını, bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisine göre hazırlamaya devam edecektir. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine tabi olan ve sektöre özgü finansal tablo formatları bulunan finansal kuruluşlar da bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Güncellenen Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 12:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge