E-DEFTER / E-ARŞİV / E-FATURA

Vergi Usul Kanunu'na Göre E-Arşiv Belgelerin Muhafaza ve İbrazı
Vergi Usul Kanunu'na Göre E-Arşiv Belgelerin Muhafaza ve İbrazı

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle kanunun üçüncü kısmında yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi
E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi

Başlıksız Belge