E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.

E-Defter Tutan Mükelleflerin Berat Yükleme Takvimi

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve  Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;

  1. Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
  2. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe     kadar   (Hesap      döneminin         son           ayına              ait      defterler        kurumlar     vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait  mali  mühür  ile onaylar' hükmü bulunmaktadır.

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip  eden 3. ayın  son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir

Berat yüklemesinin son gün yapılması gibi bir şart bulunmamaktadır. Gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.

Berat yüklemesinin son günü hafta tatiline veya genel tatile denk gelmesi durumunda süre ; takip eden ilk iş gününe uzayacaktır.

A)- GERÇEK KİŞİLER / GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ

BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK AYINA AİT BERAT

30/NİSAN

Gün Sonuna kadar

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31/MAYIS

Gün Sonuna kadar

MART AYINA AİT BERAT

30/HAZİRAN

Gün Sonuna kadar

NİSAN AYINA AİT BERAT

31/TEMMUZ

Gün Sonuna kadar

MAYIS AYINA AİT BERAT

31/AĞUSTOS

Gün Sonuna kadar

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30/EYLÜL

Gün Sonuna kadar

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31/EKİM

Gün Sonuna kadar

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30/KASIM

Gün Sonuna kadar

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31/ARALIK

Gün Sonuna kadar

EKİM AYINA AİT BERAT

31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

KASIM AYINA AİT BERAT

28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

ARALIK AYINA AİT BERAT

31/ MART (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

B)- TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

DÖNEMİ

BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK AYINA AİT BERAT

30/NİSAN

Gün Sonuna kadar

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31/MAYIS

Gün Sonuna kadar

MART AYINA AİT BERAT

30/HAZİRAN

Gün Sonuna kadar

NİSAN AYINA AİT BERAT

31/TEMMUZ

Gün Sonuna kadar

MAYIS AYINA AİT BERAT

31/AĞUSTOS

Gün Sonuna kadar

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30/EYLÜL

Gün Sonuna kadar

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31/EKİM

Gün Sonuna kadar

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30/KASIM

Gün Sonuna kadar

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31/ARALIK

Gün Sonuna kadar

EKİM AYINA AİT BERAT

31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

KASIM AYINA AİT BERAT

28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

ARALIK AYINA AİT BERAT

30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

ismmmo

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge