Bankaların, karşılıksız çek yaprakları için hamiline ödeme yükümlülüğü

Bankaların, karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için hamile ödemekle yükümlü olduğu tutarın artırılması

Bankaların, karşılıksız çek yaprakları için hamiline ödeme yükümlülüğü

T.C. Merkez Bankasından “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’nin 4’ncü maddesinde, Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2019/1) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

5941 sayılı Çek Kanunu ilgili maddelerine göre;

Bankaların, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 Numaralı Tebliği 4’ncü maddesinde belirlenen kapsamda yeni bastırıp, müşterilerine verdikleri çeklerin, düzenleyici dışındaki hamiline süresinde ibraz edilen her çek yaprağı içinbu tebliğe göre bastırılıp kullanılan çekler için;
 

a) Çek karşılığının bulunmaması halinde,

a1) Çek bedeli, iki bin otuzTürk Lirası veya üzerinde ise, iki bin otuzTürk Lirası,

a2) Çek bedeli, iki bin otuzTürk Lirasının altındaysa çek bedelini,

b) Çek karşılığının kısmen bulunması halinde;

b1) Çek bedeli, iki bin otuz Türk Lirasının altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı, iki bin otuzTürk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b2) Çek bedeli, iki bin otuz Türk Lirasının üstünde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla,

kısmi karşılığa ilave olarak iki bin otuzTürk Lirasını, bankalar ödemekle yükümlüdürler.

Bu tebliğin Geçici 2’nci maddesinde, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 sayılı tebliğden önce bastırılan çeklerden dolayı muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her bir çek yaprağı için bin iki yüz elli beş Türk Lirasına kadar ve yukarıda belirttiğimiz şekle uygun olarak ödemekle yükümlüdürler.

Hürses

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge