Genç girişimciye 28 bin TL teşvik

Genç girişimcilere üç yıl süreyle vergi teşviki, 12 ay süreyle de prim teşviki uygulanıyor. 2020 yılında ilk defa kendi işini kuran genç girişimci, bu yıl 28 bin TL’ye kadar teşvik alabilecek. Teşvikten yararlanma hakkı olduğunu sonradan öğrenen gençler, koşulları taşıdıkları takdirde geriye dönük vergi düzeltmesi talebinde bulunabilirler.

Genç girişimciye 28 bin TL teşvik

Kendi işini kuran genç girişimcilere, 2016 yılından beri vergi, 2018 yılından beri de prim teşviki uygulanıyor. Genç girişimcilerin asgari ücretin yüzde 34.5’i oranındaki sigorta primlerini 12 ay boyunca hazine karşılıyor. Bu da 2020 yılı rakamlarıyla aylık 1015.33 TL’ye karşılık geliyor. 12 ay süreyle uygulanacak prim teşviki 12 bin 184 TL’ye ulaşacak.

Genç girişimcilerin üç yıl boyunca, yıllık 75 bin liraya kadar olan kazançlarından vergi alınmıyor. 2020 yılı vergi dilimi üzerinden elde edebilecekleri vergi avantajı 15 bin 720 liraya ulaşıyor. Bu yıl iş kuran bir genç girişimci, 2021 ve 2022 yıllarında da 75 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi matrahından indirebilecek

Genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşvikinden yararlanabilmek için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş arasında bulunmak, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak gerekiyor. Faaliyete başlanılan tarihte 29 yaşını doldurmamış olmak, teşvikten yararlanmak için yeterli. 29 yaşını doldurmaya bir ay kala kendi işini kuran gençler de 3 yıl boyunca teşvikten yararlanabilir.

75 bin liraya kadar olan kazançlarda istisna uygulamasında sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlar dikkate alınıyor. Girişimci gencin kira, menkul kıymet sermaye iradı veya ücret geliri gibi beyana tabi başka gelirleri varsa, onlar 75 bin liralık kazanç istisnasında dikkate alınmıyor.

Bir yıllık dönemde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda, yararlanılamayan tutar ertesi yıla devredilemez.

Genç girişimcilerin adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak faaliyete başlaması halinde, tüm ortakların gerekli koşulları taşıması gerekir. Bu durumda ortaklar vergi ve prim teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir. Ancak, ortaklardan birinin bile şartları taşımaması halinde diğer ortaklar teşviklerden yararlanamazlar.
 

GERİYE DÖNÜK GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ ALINABİLİR Mİ?

Koşulları sağladığı halde çeşitli nedenlerle zamanında teşvikten yararlanamayanlar, sonradan yararlanıp yararlanamayacaklarını soruyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı özelgeye göre,  ilk defa 2017 yılında kendi işini kuran 1991 doğumlu genç, aynı dönemde ücretli olarak bir işte çalıştığı için teşvikten yararlanmadığını, ancak kurduğu işin, bizzat başında bulunmasını gerektirmediğini, bu durumda teşvikten yararlanma hakkı olup olmadığını sordu. Özelgede, söz konusu gencin iş makineleri kiralama faaliyetinde bulunduğu ve iş yerinde eleman çalıştırmadığı, mahiyeti itibarıyla bir başka işverenin yanında çalışarak işi sevk ve idare edebileceğinin anlaşıldığı vurgulandı. Diğer koşulların da yerine getirilmesi halinde genç girişimci teşvikinden yararlanmasının mümkün olduğu, 2017 yılı gelir vergisi beyannamesinin “düzeltilmesi” suretiyle 2017 yılından başlayarak vergi teşvikinden yararlanabileceği kaydedildi. Vergi düzeltme işleminde 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor
 

İŞİNİ TERK EDİP YENİ İŞ KURAN YARARLANABİLİR Mİ?

Genç girişimci teşvikinden bir defaya mahsus yararlanılabilir. Teşvik alınmakta olan faaliyeti terk ettikten sonra üç yıllık süre içinde de olsa yeni bir faaliyete tekrar başlanması halinde teşvik hakkı kaybolur. Teşvikten yararlanabilmenin koşulu, o kişi adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olması.

Teşvikten yararlanabilmek için ilk defa vergi mükellefi olmak gerekiyor. Bursa’da bir genç girişimci, işe başlama bildiriminde bulunduğu faaliyetini iş yerini tutmaktan vazgeçtiği için aynı gün terk edip daha sonra farklı bir adreste yeniden faaliyete başladığını belirterek, teşvikten yararlanıp yararlanamayacağını sordu. Yayımlanan özelgede, yapılan araştırmada söz konusu girişimcinin faaliyete başlamadan işi aynı gün terk ettiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla ilk defa vergi mükellefi olma şartını ihlal etmiş sayılmayacağı belirtilerek, teşvikten yararlanabileceği kaydedildi.

Bursa’da bir başka genç girişimci, 30 Kasım 2016 tarihinde kurduğu şirketini, üç yıllık teşvik süresi dolmadan 1 Mart 2018 tarihinde kapatıp, 1 Haziran 2018 tarihinde yeniden iş kurdu. Bu gencin, teşvikten yararlanma hakkı olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine hazırlanan özelgede, teşvikten 1 Mart 2018 tarihine kadar elde edilen kazançlar için yararlanabileceği, faaliyeti tek ettikten sonra yeni kurduğu şirket üzerinden elde ettiği kazançlar için teşvikten yararlanamayacağı belirtildi.

 

BABASININ İŞİNİ DEVRALAN GENÇ TEŞVİKTEN YARARLANAMAZ

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar teşvikten yararlanamaz. Fakat, daha önce kurulmuş bir işletme veya mesleki faaliyeti devralmak mümkün. Ancak, işletmenin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekir. Sadece ölen akrabanın işini devralanlar teşvikten yararlanabilir.

Edirne’de bir genç girişimci, babasının işlettiği büfeyi devralarak teşvik başvurusunda bulundu ancak teşvik talebi reddedildi. Gencin talebi üzerine hazırlanan özelgede, sadece ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması durumunda genç girişimci teşvikinden yararlanma imkânı bulunduğu kaydedildi.

Habertürk | Ahmet KIVANÇ

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2020, 23:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge