GÜNDEM

Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?
Asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?

Yeni yıl için belirlenecek asgari ücret milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Ve tabii ki ücret maliyetini üstlenecek işverenleri de ilgilendiriyor. Müzakereler de başladı. İşçi, işveren ve hükümet taraflarından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını da geçen hafta yaptı.

Konkordato ve ticari alacaklarda arabuluculuk teklifi yasalaştı
Konkordato ve ticari alacaklarda arabuluculuk teklifi yasalaştı
“Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” Hakkında  Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu..
“Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” Hakkında Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu..
Resmi Gazete Kararları...
Resmi Gazete Kararları...

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar

İmar barışında son hafta
İmar barışında son hafta

Başlıksız Belge