BAZI VERGİLENDİRME USULLERİ DEĞİŞİYOR.

BAZI VERGİLENDİRME USULLERİ DEĞİŞİYOR.

TELİF KAZANCI İSTİSNASI DARALTILMAKTADIR.

 • Telif kazancında, eser sahiplerinin hasılatları 103. Maddedeki 4. Dilimi aşıyorsa bunlar yıllık beyan verecekler.

 • Aşanlar kazancın tamamını beyan edecekler, sadece istisna haddini aşan kısmı değil.

 • Dolayısıyla defter tutup, beyan verecekler, geçici vergi ödeyecekler.

 • Ama kira ücret gibi ödemelerden stopaj yapmayacaklar.

   

  ARAÇ GİDER KISITLAMALARI

Faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobil kiralanması veya işletmesi olanlar için geçerli değildir.

 • Kiralanan binek otomobillerde 5.500 TL yi aşan kira gideri reddedilecektir.

 • ÖTV ve KDT toplamında 115.000-TL yi aşan kısım,

 • Binek araçlara ilişkin diğer tüm giderlerin %70 ini aşan kısım red olacaktır.

 • Ayrıca, vergisiz fiyatı 135.000, vergili veya ikinci el fiyatı 250.000-TL yi aşan bedelleri için aşan kısım için amortisman ayrılamayacaktır. Bu tutar yd yapılacak ama aracın iktisap edildiği yıldaki tutarlara bakılacaktır. Bu nedenle amortisman matrahı değişmeyecektir.

 • KDV sorunu, ayrıca 40/7. Maddeye geldi. Emredici bildirici kurallar.

 • Aynı kurallar SERBEST MESLEK ERBAPLARI içinde var. Ama, GMSİ sahipleri için bu hüküm yoktur.

   

  ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER BEYAN ESASINA YAKLAŞIYOR: 86/1b değişiyor.

   

 • Tek işverenden gelir elde edende yıllık beyana tabi olabilir. 103. Madde 4. Dilimi aşan ücret geliri elde edenler, yıllık beyan vereceklerdir.

 • Birden fazla işverenden gelir elde edenler, birden sonraki işverenden elde edilen gelir 103. Madde 2. Dilimi aşıyorsa beyan edilecek.

 • Birden sonraki 2. Dilimi aşmasa bile, ama birinci işveren ile beraber 4. Dilimi aşıyorsa yine beyan verecekler.

   

  ÜCRET TARİFESİ:

   

 • %40 vergi oranı ve buna karşılık vergi dilimi gelmektedir. Yüzde 15, 20, 27, 35, 40 oranlar olacak. Tarife alt dilimleri 18.000, 40.000, 98.000, 500.000, 500.001 olarak gerçekleşecektir.

 • 2019 u etkileyen bir durum yok. 2019 da aynı tarife geçerli. Yeni tarifeler 1.1.2020 den itibaren geçerli.

Ali ÇAKMAKÇI

Yeminli Mali Müşavir

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet Ar
Mehmet Ar - 9 ay Önce

söz konusu torba yasanın 18 maddesi tarife değişikline ilişkin ve yürürlüğü ilgilendiren 44 maddenin e bendinde ; 18. maddesi 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere diyor. yani sizin belirttiğiniz gibi 2020 değil 2019 yılının başından itibaren geçerli olacak ve yayınlandığı gün yürürlüğe girecek benim anladığım

SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge