Başlıksız Belge

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN e-FATURA, e-İRSALİYE, e-MÜSTAHSİL MAKBUZU, e-BİLET UYGULAMALARI

MEVZUAT 02.07.2020, 08:59 02.07.2020, 09:24
1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN e-FATURA, e-İRSALİYE, e-MÜSTAHSİL MAKBUZU, e-BİLET UYGULAMALARI

ÖZET

509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e- Bilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunluluğu bulunuyor.

Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebileceklerdir. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e- Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar uygulanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılarak 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’nde e-uygulamalara geçişle ilgili düzenlemeler yapılmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlayacak uygulamalardan biri de e–irsaliye uygulamasıdır.

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

E-FATURA

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-FATURA

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 2019 yılı

içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı

dahil) mükellefler

1/7/2020 tarihinden itibaren, (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.)

E-FATURA

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imalini, inşasını ve/veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler

1/7/2020 tarihinden itibaren, (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.)

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

E-FATURA

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş

Zorunluluğu; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı

(Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura

düzenleyecek olanlar,

Bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de

ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak

düzenlemeleri zorunludur.

E-FATURA

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-

Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

e-İRSALİYE

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 2019 yılı

içerisinde EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil)

alan mükellefler.

1.7.2020

e-İRSALİYE

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını 2019 yılında

gerçekleştiren mükellefler.

1.7.2020

e-İRSALİYE

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile

yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.

1.7.2020

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

e-İRSALİYE

4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 2’nci maddesinin (e)

bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve

kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz

ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş

halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden

meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile insülin şurubu) imalini

gerçekleştiren mükellefler.

1.7.2020

e-İRSALİYE

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde

bulunan mükellefler.

1.7.2020

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

e-İRSALİYE

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

1.7.2020

e-İRSALİYE

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları

ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

1.7.2020

e-İRSALİYE

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar,

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I)

sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya

e-İRSALİYE

1/1/2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malın imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik   ürünlerinin   imal,    ithal

veya ihracını gerçekleştirenler,

UYGULAMA

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI

ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

e-İRSALİYE

1/1/2020 tarihinden itibaren Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayanlar

başlayanlar            için,           e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

e-MÜSTAHSİL MAKBUZU

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

1.7.2020

e-BİLET

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri,

1/7/2020 (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı

izleyen dördüncü ayın başına kadar)

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:09
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Başakşehir 6 7
11. Beşiktaş 5 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 7 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 6 11
9. Altay 6 10
10. Balıkesirspor 8 10
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Aston Villa 5 12
5. Leicester City 6 12
6. Tottenham 6 11
7. Leeds United 6 10
8. Southampton 6 10
9. Crystal Palace 7 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Cádiz 8 14
3. Real Madrid 6 13
4. Granada 6 13
5. Villarreal 7 12
6. Atletico Madrid 5 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 8 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@