2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

Abdullah TOLU(YMM) // 2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu, % 23,73

2018 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  Belli Oldu

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir.

Konu ile ilgili olarak 30 Kasım 2018 tarihli  ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıdadır:

Saygılarımla.

Abdullah TOLU 
Yeminli Mali Müşavir

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 503)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge