2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 280. maddesi,

“Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır.

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.

Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.”

Şeklindedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.


Buna göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bu konuda henüz bir belirleme yapılmadığından, bu şekilde yapılacak değerlemede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış ve efektif kurlarının esas alınması gerekecektir.

Dolayısıyla, 2019 yılı ikinci geçici vergi dönemi değerleme işlemlerinde, 29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 28.06.2019 günü saat 15.30 belirlenmiş kurların dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

 

EK: Merkez Bankası 2019/122Nolu Bülten

http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2019/06/20190629-5.htm

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge