2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerlememe Oranı % 16,97 (Yüzde Onaltı Virgül Doksan Yedi) Olarak Belirlendi.

2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerlememe Oranı % 16,97 (Yüzde Onaltı Virgül Doksan Yedi) Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 14.10.2019  tarihli ve 53 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülerin tam metni aşağıdadır:

“T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

Konusu

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

:

14/10/2019

Sayısı

:

KVK-53 / 2019-3 / Yatırım İndirimi - 39

İlgili olduğu maddeler

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.”

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 18:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge