31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 505Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2018 yılı sonu itibariyle esas alınacak kurlar belirlenmiştir.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 31.12.2018 tarihi itibariyle söz konusu bu Tebliğ eki listede yer alan kurların esas alınması gerekmektedir. Bu kuralın tek istisnası, bankalarla ilgilidir. Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2018 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında 505Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, Tebliğ ile belirlenen efektif kurlar, kasadaki fiilibanknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak olup, bunun dışındaki yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar Tebliğ eki listede yer alan döviz kuru ile değerlemeye tabi tutulacaktır.

505Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.bdturkey.com/mevzuat/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-505-h1612.html

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 15:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge