ABDULLAH TOLU YMM // 2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile İstisna Tutarları Belli Oldu

Veraset ve intikal vergisi tarifesi matrah dilim tutarları ile istisna tutarları yeniden değerleme oranında (%23,73) artırıldı.

ABDULLAH TOLU YMM // 2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile İstisna Tutarları Belli Oldu

31.12.2019 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, veraset ve intikal vergisinde 2019 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi matrah dilim tutarları ile istisna tutarları yeniden değerleme oranında (%23,73) artırıldı.

Buna göre, 01.01.2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, 01.01.2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ise aşağıdadır:                        

Matrah

2018

2019

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

 İlk                                  290.000 TL için

1

10

 Sonra gelen                    700.000 TL için

3

15

 Sonra gelen                 1.500.000 TL için

5

20

 Sonra gelen                 2.700.000 TL için

7

25

 Matrahın                        5.190.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30

Saygılarımla.

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge