BAZI TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ

BAZI TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ

Değerli, üyemiz,

03.03.2020 Tarih 31057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile Bazı teslimlerde KDV Tevkifat oranı değişmiştir.

Tevkifat oranı değişen teslimlerin listesi aşağıdadır. Değişiklik 01.04.2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KAPSAM

ESKİ ORAN

01.04.2020'DEN

İTİBAREN YENİ ORAN

Külçe Metal Teslimi

5/10

7/10

Bakır, Çinko, Alüminyum ve

Kurşun Ürünlerinin Teslimi

5/10

7/10

Hurda ve Atık Teslim

5/10

7/10

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
İSMMMO Başkanı

3 Mart 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31057

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 31)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan "(5/10)" ibareleri "(7/10)" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(5/10)" ibaresi "(7/10)" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "(5/10)" ibaresi "(7/10)" olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümü Örnek 2’de yer alan "(5/10)’u" ibaresi "(7/10)’u" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge