BEKLENEN ORAN ARTIŞI YAPILDI !!!!

Son aylarda Ekonomik göstergelerde ve döviz kurların da meydana gelen artışlar Devletin de Amme alacaklarındaki uyguladığı oranları GÜNCELLEME ihtiyacı ile artırma sına sebep olmuştur.

BEKLENEN ORAN ARTIŞI YAPILDI !!!!

Beklenen oran artışı  yapıldı.

 
Neydi bu oran diye soracak olursanız ?


Efendim  Devlet alacaklarına  uygulanan oranlar diye cevap verebiliriz.


Son aylarda Ekonomik göstergelerde ve döviz kurların da meydana gelen artışlar Devletin de Amme alacaklarındaki uyguladığı oranları GÜNCELLEME ihtiyacı ile artırma sına sebep olmuştur.


Bu artışlar :

                                   Eski Oran                    Yeni Oran

TECİL FAİZİ              % 12 (Yıllık)                % 22 (Yıllık)        (06.09.2018 Dahil- İtibaren)           

GECİKME ZAMMI   % 1,40 (Aylık) % 2,00 (Aylık)      (05.09.2018 Dahil- İtibaren)         


06.09.2018 TARİH 30527 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ  SERİ : C SIRA NO: 3 te yayınlanan tebliğ ile oranlara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler şöyledir.


TECİL FAİZİ


MADDE 1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.


Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.


Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.


Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil  talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.


Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.


Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.


GECİKME ZAMMI


MADDE 2 – 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 19/10/2010 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Anılan maddenin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye istinaden 5/9/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/9/2018 tarihli ve 62 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 5/9/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 5/9/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 5/9/2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.


Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5/9/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.  06.09.2018


Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN

SMMM

BAĞIMSIZ DENETÇİ


Kaynak : TC Resmi Gazete

Kaynak: www.bdTurkey.com

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ersin ÖNER
Ersin ÖNER - 8 ay Önce

Bilgilendirmeniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.

MEMDUH ÖZCAN-SMMM
MEMDUH ÖZCAN-SMMM @Ersin ÖNER - 8 ay Önce

üstat iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.sayg

MAHMUT ALİ TUNCEL
MAHMUT ALİ TUNCEL - 8 ay Önce

Üstad 2018 yılimız ı inceleme olmaksızın özel esaslara attılar vergi inceleme vergi tekniği raporu olmaksızın atabiliniyormu bilgi verirseniz sevinirim.

MEMDUH ÖZCAN-SMMM
MEMDUH ÖZCAN-SMMM @MAHMUT ALİ TUNCEL - 8 ay Önce

Merhaba Mahmut Ali TUNCEL bey, nasılsınız ?
Hakkında Vergi tekniği raporu bulunmayanlar da özel esaslara zaman zaman alınabiliyor.

Hakkın da olumsuz bir tespit, özel esaslara alınmasına karine teşkil edecek bulgular olması
bunlardan bazılarıdır.

Ancak, şikayet ve telefon ihbarı ile özel esaslara alınamaz.
Başka bir incelemeden, bir YMM raporundaki tespitten (olasılık) olabilir.
İdareden açıklama isteyebilirsiniz.
sayg.

SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge