BİLGİ NOTU: MALİYE SİZİ UZLAŞMAYA DAVET ETMEKTEDİR

BİLGİ NOTU: MALİYE SİZİ UZLAŞMAYA DAVET ETMEKTEDİR

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME VUK MÜLGA 379. MADDE

 

  • Vergi ve cezalara karşılık olmak üzere, süresinde açılan davalarda Vergi Mahkemesi istinaf yolu açık kararlar ile BİM temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararları hariçtir);

  • Kaldırılan vergi tutarının %60, tasdik edilen tutarın tamamı, tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi zıyaı cezasının %75 i;

  • Vergi aslı dava konusu yapılmayan veya VUK 359. Madde kapsamında iştirak nedeniyle uygulanan vergi zıyaı, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarında kaldırılan tutarın %25’i ve tasdik edilen tutarın %75 i

  • Kanun yoluna başvurma süresi içinde, dava konusu vergi ve cezalarının tamamı için, kanun yoluna başvurmadan vazgeçilen dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle bu vergi ve cezalar başka bir işlem olmaksızın tahakkuk eder.

  • Tahakkuk eden bu tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

  • Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve vergi cezalarının %80’i  gecikme faiziyle beraber bu sürede tamamen ödenirse VERGİ VE VERGİ CEZASI TUTARININ DA %20 Sİ AYRICA İNDİRİM KONUSU YAPILIR.

  • Ama, MAHKEMELER TARAFINDAN TASDİK EDİLEN VERGİ TUTARINDA indirim olmayacaktır.

  • İlave İndirim hakkı için tahakkuk eden tüm vergi, ceza ve gecikme faizinin 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

  • Bugüne kadar ödenmiş gecikme faiz ve zamları ödenmişse bu borca mahsup edilir.

  • Kanun yolundan vazgeçme başvurusu kesindir, vazgeçilemez.

Ali ÇAKMAKÇI

Yeminli Mali Müşavir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge