Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Hk.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Hk.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 24.10.2019 tarihi itibariyle TBMM’ye sunuldu.

Söz konusu Kanun Teklifi ile,

- Dijital hizmet vergisi getiriliyor.

- Belirli bir tutarı aşan istisna serbest meslek kazançları ile belirli bir tutarı aşan ücret gelirlerinin yıllık beyannameyle beyan edilmesi sağlanıyor.

- Çalışanlara ulaşım amacıyla toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının verilmesi şeklinde sağlanan menfaatler istisna kapsamına alınıyor.

- İşletmelerde kullanılan binek otomobillerin amortisman ve giderlerine ilişkin düzenleme yapılıyor.

- Spor hakemlerine tanınan istisna kaldırılıyor.

- Vekalet ücreti ödemelerinde vergi tevkifatının kim tarafından yapılacağı netleştiriliyor.

- Gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran ekleniyor.

- Belirli bir tutan aşan sporcu ücretlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi sağlanıyor.

-  Uyumlu mükelleflerde vergi indirimi kolaylaştırılıyor.

- Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutar ve nispi oranlar için yetki düzenlemeleri yapılıyor.

- Vergiye gönüllü uyumu arttıracak şekilde her aşamada mükellefe tarh edilen vergi ve kesilen cezaları ödemeyi teşvik edici indirim mekanizmaları getiriliyor.

- Analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak vergi mükellefiyetlerinin terkin edilebilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

- Gayrimenkul devir işlemlerinde Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınması, gerçek bedel üzerinden beyan esasının pekiştirilmesi sağlanıyor.

- Değerli konutların vergilendirilmesine yönelik olarak değerli konut vergisi getiriliyor.

- Konaklama hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan hizmetlerden alınmak üzere konaklama vergisi ihdas ediliyor.

- Kambiyo satışları üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı binde ikiye çıkarılıyor. 

- Şehit yakınları ve gaziler ile başarılı sporculara yapılan yersiz ödemelerin terkininin sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu Kanun Teklifi’nin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_yonlendirme?d_yy=273&taksim_no=2&teklif_sicil=0&y_d_d_k=0&esas_no=&genel_evrak_tarihi_basla=&genel_evrak_tarihi_bitis=&metin_arama=&icerik_arama=

Abdullah TOLU

Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 10:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge