FORM BA/BS NİN “Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı ” NEDENİYLE DÜZELTİLMESİ HAKKINDA

FORM BA/BS NİN  “Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle  Yanıltıcı Belge Kullanımı ” NEDENİYLE DÜZELTİLMESİ HAKKINDA
Bazı durumlarda veya KDV İadesi çalışmalarında idare mükelleflerden Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı Nedeniyle bazı belgeleri indirimlerden çıkartması talep etmektedir.
Bu durumda, bu işlemin yapıldığı dönemde ilgili dönem Form Ba nın da düzeltilmesi gerekmektedir.
396 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre;

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.  

Saygılarımızla,
Ali ÇAKMAKÇI
Yeminli Mali Müşavir
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 12:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge