Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre; gerçek kişilerin elektronik defterlerini 1 Nisan 2019 gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalamaları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunmaları gerekmektedir.

Tüzel kişiler ise 2018 Aralık dönemine ait defterleriyle ilgili bu işlemleri, 30 Nisan 2019 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile yapabileceklerdir.

213  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu  ile  6762  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu  uyarınca  tutulması zorunlu  olan  defterlerin  elektronik  ortamda  oluşturulması,  kaydedilmesi,  muhafazası  ve ibrazına  ilişkin  usul  ve  esasların  açıklandığı  1 sıra  No.lu   Elektronik   Defter Genel Tebliği’nde;  “ Elektronik  Defter  Beratının” söz  konusu  Tebliğde  yer  alan  esaslar çerçevesinde,  elektronik  ortamda  oluşturulan  defterlere  ilişkin  olarak,  Gelir  İdaresi Başkanlığı  tarafından  belirlenen  standartlara    uygun  bilgileri  içeren  ve  Başkanlık   Mali Mührü  ile  onaylanmış  elektronik  dosyayı  ifade  ettiği  belirtilmiş;  elektronik  defter  tutma sürecinde  hesap  döneminin  ilk  ayının  beratının  alınmasının  açılış  onayı,  son  ayının beratının alınmasının ise  kapanış onayı yerine geçeceği açıklanmıştır.

Mezkur Tebliğin 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişik 3.3.3. bölümünde ise;

•Gerçek kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe  kadar  kendilerine  ait  güvenli  elektronik  imza  veya  mali  mühür  ile imzalayacakları,
 

•Tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe  kadar  (Hesap  döneminin  son  ayına  ait  defterler  kurumlar  vergisi beyannamesinin  verildiği  ayın  son  gününe  kadar)  kendilerine  ait  mali  mühür  ile onaylayacakları,
 

•imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacağı ve bu dosyaların Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacağı hükme bağlanmıştır. Buna  göre gerçek  kişilerin  elektronik  defterlerini

1  Nisan2019 (31  Mart  2019  Pazar gününe geldiği için) günü akşamına kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalamaları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu  dosyaları Elektronik  Defter  Uygulaması  aracılığı  ile  Başkanlığın  onayına  sunmaları gerekmektedir

.

Saygılarımızla..

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge