HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMA HİZMETİNDE BELGE DÜZENLEME İLE UÇUŞ HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLERDE MEYDANA GELEN KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

HAVA YOLU İLE YOLCU TAŞIMA HİZMETİNDE BELGE DÜZENLEME İLE UÇUŞ HİZMETİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHLERDE MEYDANA GELEN KDV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 14.04.2020 tarih ve 64597866-130-E.10684 sayılı özelgesinde;

Hava yoluyla yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanın, 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt içi hava yoluyla yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranının 01/04/2020-30/06/2020 tarihleri arasında %1’e indirilmesi nedeniyle, söz konusu tarihler arasında belgesi düzenlenerek satışı yapılan ancak uçuş hizmeti 01/07/2020 tarihinden sonra ifa edilecek olan bilet satışlarında uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-10 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geldiği,

Hüküm altına alınmıştır.

2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile 2007/13033 sayılı B.K.K.’na eklenen ve 01/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 5’inci maddeyle, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 oranında KDV uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Şirket tarafından 01/04/2020-30/06/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) fatura veya benzeri belgesi düzenlenen ancak hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmeti bu tarih aralığından sonra ifa edilecek olan satışlarda, düzenlenen belgede gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana geleceğinden, bu hizmetlere ilişkin belgenin düzenlendiği tarihte geçerli olan oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge