Hazine Ve Maliye Bakanlığı idari yapısında yapılan değişiklikler-1

Hazine Ve Maliye Bakanlığı idari yapısında yapılan değişiklikler-1

1982 Anayasası’nın 106’ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” hükmüne uygun olarak 18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)” ile Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatında birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.


Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan bu değişiklikler yazı dizimizde özet olarak siz değerli okuyucularımıza sunulacaktır.

Bunlarda ilki Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Risk Analizi Genel Müdürlüğü’dür

Risk Analizi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri kısaca şunlardır:

a. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarım gerçekleştirmek,

b. Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,

c. Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dâhilinde tanımlanan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dâhil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek,

d. Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçlan raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile paylaşmak

e. Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konuları gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dâhilinde erişim sistemi kurmak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek,

f. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Hürses | Can TÜRKER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge