İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmış Ve 5.000-USD (Karşılığı TL) İhracat Gelirinin TL ye Çevrilme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Özet:

TCMB tarafından yapılan düzenleme ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin İhracat Genelgesinde 25.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest hale getirilmiştir.

Bir diğer bir ifadeyle, bu tutara kadar olan ihracatlarda ihracat bedelinin yurda getirilmesi veya getirilen dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

İçerik: 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018- 32/48)” ile 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihindenitibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmıştı.

Bir sonraki düzenlemede ise bahsi geçen zorunlulukta 3.3.2019 tarihli ve 2019-32/53 No.lu

Tebliğ ile söz konusu uygulamanın süresi 4.9.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Son olarak ise TCMB tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan en önemli değişikliğe göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğuna ilişkin İhracat Genelgesinde 25.03.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest hale getirilmiştir.

Yani, bu tutara kadar olan ihracatlarda ihracat bedelinin yurda getirilmesi veya getirilen dövizin TL'ye çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

MADDE 22 - (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Ali Çakmakçı
Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 17:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge