İŞVERENLERİN DİKKATİNE FAZLA VE YERSİZ GELİR VERGİSİ ÖDEMEYİN!!!

İŞVERENLERİN DİKKATİNE FAZLA VE YERSİZ GELİR VERGİSİ ÖDEMEYİN!!!

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, SGK dan aldığı bilgiler doğrultusunda aynı takvim yılında birden fazla işverenin yanında çalışan binlerce ücretliler nezdinde inceleme başlatarak, GVK'nın 86/1b maddesinde belirtilen haddi aşanlardan yıl içinde beyanname vermeyenleri incelemeye sevk etmekte veya pişmanlık ile beyanname verdirmektedir.

Bugüne kadar, pek çok şirket yıl içinde işe başlayan personeller için önceki işverenden devir gelen matrahları dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden gelir vergisi matrahı tespit edip ve gelir vergisi tahakkuk ettirmekteydi.

Yapılan işlem açıkça hukuka aykırı olup, işverenlerin başlangıç matrahlarını 0 alarak yeniden gelir vergisi matrahı tesis etmeleri gerekmektedir. Ücretliler için kümülatif matrahın dikkate alınması diye yasal mevzuatımızda ve GVK Genel Tebliğde bir hüküm veya ifade yoktur. Her işveren bağımsız olarak ücretli matrahını tespit edecektir.

Bu nedenle, aynı takvim yılı içerisinde birden fazla işverenden aynı anda veya farklı zaman diliminde ücret geliri elde eden mükellefler, birden sonraki işverenlerden (birinci işvereni isteğe bağlı olarak tercih edebilir) elde ettiği ücret matrahları GVK'nın 86/1b maddesinde ilgili yıl için belirlenmiş hadleri aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek, yıl içinde ücretinden kesilen vergileri mahsup edecek ve varsa aradaki gelir vergisi farkını kendisi üstlenecektir.

Bu gelir vergisi için işverenlerin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işverenlerin kesinlikle önceki matrahlarla ilişki kurmaksızın personellerin ücret matrahlarını yeniden başlatarak gelir vergisi tahakkuku yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, fazla ve yersiz ödenen bir vergi ortaya çıkacaktır.

Saygılarımızla,

Ali ÇAKMAKÇI

Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge