Kambiyo Satışlarına %0,1 BSMV Getirilmiştir.

Kambiyo Satışlarına %0,1 BSMV Getirilmiştir.

Özet:

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de kambiyo işlemlerinde uygulanacak

"Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Buna göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacaktır. Bu hükmün bazı istisnalarının da bulunduğunu hatırlatmak isteriz.
 

İçerik:

Karar ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı 15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle; banka, sigorta şirketleri, döviz bürosu veya banker sayılanların kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 oranında BSMV hesaplanacaktır.

Ayrıca aynı düzenleme uyarınca;

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına

aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV'nin oranı sıfır olarak belirlenmiştir. İlgili Karar İçin;

"http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf

Ali Çakmakçı
Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge