KİRASI YÜKSEK TUTARLI OLAN İŞYERLERİNİN BAŞLANGIÇ İKİ YILININ BEDELSİZ OLARAK KİRALANMASI

Kira bedelinin yüksek olması sebebi ile bazı işyerlerinin kiraya verilmesi zor olmaktadır.

KİRASI YÜKSEK TUTARLI OLAN İŞYERLERİNİN BAŞLANGIÇ İKİ YILININ BEDELSİZ OLARAK KİRALANMASI

Kira bedelinin yüksek olması sebebi ile bazı işyerlerinin kiraya verilmesi zor olmaktadır. Kurumsal ve teminat/kefil verebilecek kiracı bulmak çok önemli olduğundan, uygun bir kiracı talip olduğun da kaçırılmak istenmemektedir.

Karşılıklı olarak kira şartları konuşulmaya başlandığın da ise, kiracıda  kendine göre şartlar ileri sürebilmektedir.

Kiracı tarafından öne sürülen şartların başında

1.Kiralanan işyerine yapılacak bakım, onarım masraflarının kiradan düşülmesi

2.Uzun kiralama şartı ile (örn.10 yıl) 2 yıl bedelsiz (ödemesiz) olması gibi.

2 yıl bedelsiz olmasının Stopaj yönünden değerlendirilmesi.
 

Gelir Vergisinde Kanunu

Madde 70 – Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinin 4. bendinde sayılan Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların; kiraya verilmesi Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) olarak tanımlanmış olup,  İşyerinin kiraya verilmesi de bir Gayrimenkul sermaye iradı geliri unsurudur.

Madde 72 Gayrisafi İrat

Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı suretle artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkûr  kıymetler  kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sayılır.

Gelir Vergisi Kanunu Tevkifat

Kanunun 94/5. maddesinde,

 a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

tevkifat (stopaj) yapılması hükmü bulunmaktadır. İşyerleri bu madde gereğince   ödemelerinden stopaj yapmaktadırlar.

iki yılı bedelsiz olarak(işyerinin değerini artıracak harcama yapılması şartı ile) Kiralanan işyeri için yapılan harcamalar yapıldığı tarih itibari ile net tutarlarının   brüt tutarları  bulunarak  Stopaj  hesaplanacaktır.

Oran, 01.01.2007 tarihinden itibaren  % 20 olarak uygulanmaktadır.

Sonuç :

İlk 2 yılı bedelsiz olarak 10 yıllığına kiralanan işyerlerine yapılan ve değerini artırıcı harcamalar olan bakım, onarım, tadilat, dekorasyon vb harcamalar KİRA bedeli yerine geçen AYIN ödemelerdir. GVK 72 maddesinde Gayrisafi  irat tanımında Nakden, hesaben, ayın olarak yapılan ödemeler tahsil hükmünde olduğundan harcamaların net tutarının Brüt tutarı bulunarak stopaj hesaplanmalı ve ilgili dönem (harcamaların şirket kayıtlarına girdiği tarih) muhtasar beyannamesine dahil edilerek beyan edilip ödemesinin yapılması gerekmektedir.. 27.09.2018
 

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN
SMMM/BAĞIMSIZ DENETÇİ

 

Kaynakça:
GİB-Mevzuat

Kaynak: www.bdturkey.com

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ülkü günay
Ülkü günay - 7 ay Önce

Konu çok güzel açıklanmış Tebrikler.

SMMM MEMDUH  ÖZCAN
SMMM MEMDUH ÖZCAN @Ülkü günay - 7 ay Önce

Teşekkürler ülkü abi

SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge