Konu: Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki 2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır.

Konu: Kağıt Ortamında Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiki 2019 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır.

Özet:

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yaptırılması gerektiğinden kağıt ortamında yevmiye defteri tutan mükelleflerin 2019/Haziran ayı sonuna kadar defter kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

İçerik:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3. Maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından müştereken yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de yer almaktadır.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin "Kapanış Onayı Yapılacak Defterler ile Onay Zamanı ve Şekli" başlıklı 15. maddesi aşağıda olduğu gibidir:

"MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir."

Buna göre yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yaptırılması gerektiğinden kağıt ortamında yevmiye defteri tutan mükelleflerin 2019/Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2019) defter kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

Mükelleflerin bir önceki yıl kullandıkları yevmiye defterini, kapanış tasdiki için Haziran ayının sonuna kadar notere ibraz etmeleri ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur. Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.

Kapanış Tasdikinin Yaptırılmaması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tasdike tabi defterlerin tasdik işlemlerinin yaptırılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

Ayrıca, zorunlu olarak açılışı yapılmamış veya kapanış kaydı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olma niteliğinin kaybına neden olabilecektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerin;

  • Tasdik süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması halinde VUK Md. 352/II-6. ‘ya göre ikinci derece usulsüzlük cezasını,
  • Yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler (hiç tastik edilmemiş sayılır) VUK.Md. 352/I-8.’ye göre birinci derece usulsüzlük cezasını (Bu fiil aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden usulsüzlük cezasının 2 kat kesilmesine neden olur) ,

Gerektirir.

  • Ayrıca, matrahın takdiri nedeniyle farklı vergi ve vergi ziyaı cezasına muhatap olunabilir. KDV indirimi de kabul edilmeyebilir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre defter kapanış tastiki yapılması zorunlu olmadığından, Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanma imkanı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Kaynak: www.bdTurkey.com

(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


 
Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 17:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge