Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk.

Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk.

Sayı : 2019/
Konu : Mal müdürlüğü mükelleflerinin e-beyanname zorunluluğunun başlaması

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’ NA

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 02.08.2019 tarihli ve 29537098-220.01-E. 112462 sayılı yazısı ile elektronik beyanname uygulaması ile ilgili olarak 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.” açıklamasının yer aldığı, söz konusu Tebliğ hükmüne istinaden bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) mükelleflerinin elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderecekleri hususunun Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden 02/08/2019 tarihinde duyurulduğu, buna göre bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) mükelleflerinin 01/09/2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderileceği Birliğimize bildirilmiştir.

Bu nedenle, bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri) mükelleflerinin 01.09.2019 tarihinden itibaren verecekleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan beyannameleri ile Ba Bs bildirim formlarının bağlı oldukları vergi dairelerine (mal müdürlüklerine) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği hususunda bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ek : 1 Yazı ve duyuru
 

Yahya ARIKAN
Genel Sekreter
​​​​​​

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 17:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge