Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" Sözleşmelerinin yenilenmesine (güncellenmesine) ilişkin GİB Duyurusu hakkında ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" Sözleşmelerinin yenilenmesine (güncellenmesine) ilişkin GİB Duyurusu hakkında ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz,

GİB internet sayfasında 17/01/2020 Tarihinde yapmış olduğu duyurusunda özetle; Meslek mensuplarımızın müşterilerinin beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesi için VUK 340 seri no'lu Gn. Tb. ekindeki Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinin yenilenmesi(Güncellenmesi) gerektiği ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere 01/OCAK/2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 01/02/2020 Tarihinden başlamak üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” GİB e-beyan sisteminden verilecektir.

Meslek mensuplarının Vergi uygulamaları sorumluluğuna ilave olarak 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni sorumluluklar getirilmiştir. Bu sorumluluğun hukuki belgesi Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Müşterileriniz ile daha önce yaptığınız Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde 5510 Sayılı kanuna göre sorumluluk ifadesi YOK İSE; Mevcut sözleşmenin GÜNCELLENMESİ gerekmektedir.

GÜNCELLEME YAPMAK İÇİN;

  • GİB İnternet Vergi Dairesi sayfasından şifre ile kullanıcı giriş yapılacaktır.
  • Beyanname İşlemleri,
  • E-Beyanname Yetki Bilgileri,
  • İptal / Fesih Edilen E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi
  • Müşterinin satırındaki "görüntüle" butonuna basılacak,
  • GÜNCELLEME butonuna basılacak,
  • Sözleşme sayfasının sonundaki "güncelleme butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır.

Yukarıdaki güncelleme işlemi Şubat ayında verilecek "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" verilemeden önce yapılması gerekir.

Beyanname Gönderme şifresi olan ŞİRKETLER BU İŞLEMLERİ YAPMAYACAKTIR.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim,

Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge