RESMİ TATİL SONRASI SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE CEZA!

19 Mayıs Resmi tatil olduğu için 20 Mayıs tarihinde aynı güne yapılan İşe giriş bildirgesi için asgari ücret tutarında ceza uygulanır mı?

RESMİ TATİL SONRASI SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE CEZA!

5510 sayılı Kanun’un uygulamasına yönelik hazırlanan SSİY’nin 11. maddesi üçüncü fıkrası (ç) bendinde de işe giriş bildirge verilme süresiyle ilgili olarak özel bir istisna hükmü bulunmaktadır. Bu istisna hükmüne göre; “ilk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kurum’a verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesi” yasal süresi dışında verilse dahi yasal sürede verilmiş kabul edilerek işverenlere idari para cezası uygulanmamaktadır. Ancak ceza uygulanmaması adına e-sigorta yoluyla işe giriş bildirgesinin verilmesi aşamasında İstisnai durum seçiminin yapılması gerekmektedir.

İşyeri bildirgesi verme süreleriyle ilgili olarak düzenlenmiş genel istisnalar sigortalı işe giriş bildirgeleri için de geçerlidir. Dolayısıyla sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken son günün resmi tatil gününe rastlaması halinde (Pazar ve Pazartesi işe alınan sigortalılar için geçerli) işe giriş bildirgesi resmi tatili takip eden ilk iş günü (Pazartesi günü) verilebilmekte ve verilen sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Aynı şekilde 19 Mayıs Resmi Tatil olduğu için, 20 Mayısta işe başlayan işçinin sigorta girişinin 20 Mayısta yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu durum diğer resmi tatiller içinde geçerlidir.

Not: Resmi tatilin hemen sonrasında, geriye dönük bayramın ikinci yada üçüncü gününe işe giriş bildirgesi verilmesi halinde, yada bayram sonrası ilk iş günü aynı güne işe giriş bildirgesinin verilmesi halinde İdari Para cezası uygulanmayacaktır. Sistem idari para cezası uyarısı yapacak olup bu uyarı sistemsel bir uyarıdır.

İLK DEFA İŞYERİ BİLDİRGESİ VERİLEN İŞYERLERİNDE İŞE BAŞLATILACAK SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ

Kurum’a ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde işe alınacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işyerinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılır.
 

İNŞAAT, BALIKÇILIK VE TARIM İŞYERLERİNDE İŞE BAŞLATILACAK SİGORTALILAR

İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kurum’a verilmesi gerekmektedir.

Belgenin yasal sürede Kurum’a verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat işyerleri için (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri için (01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı işyeri tescil numarasında yer alan iş kolu kodlarına bakılacaktır.

 

YABANCI ÜLKELERE SEFER YAPAN ULAŞTIRMA ARAÇLARINDA SEFER ESNASINDA İŞE BAŞLATILAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİ

Yabancı ülkelere sefer yapan kara, hava ve deniz ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından Kuruma verilmesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesi yasal süresinde Kuruma verilmiş sayılır.

Taner ÖZDEMİR

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge