SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GEÇİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçların ödeme sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’da kayıtlı e-Posta adreslerine elektronik posta yoluyla uyarı mesajı gönderecek.

SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GEÇİKME OLMAMASI İÇİN UYARI MESAJI GÖNDERECEK

ÖZET: Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyanname verme süreleri ile tahakkuk eden prim borçların ödeme sürelerini geçirmemeleri amacıyla SGK’da kayıtlı e-Posta adreslerine elektronik posta yoluyla uyarı mesajı göndererektir.
 

UYARI MESAJLARININ KAPSAMI VE İÇERİKLERİ:

SGK, bildirge veren faal işyeri sahibi işverenlerin, gerek aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini vermede gerekse de tahakkuk eden prim borçlarını ödemede gecikmeye uğrayıp mağdur olmamaları için, belge verme veya prim ödeme son süresinden önce işverenlere, SGK’da kayıtlı eposta adreslerine uyarı mesajı gönderecektir.

Yapılan program vasıtasıyla, tahakkuk ve tahsilata ilişkin e-posta talepleri özel ve resmi işyerleri yönüyle ayrı ayrı sisteme kaydedilecek (Muhtasar sistemine geçen iller için hatırlatma tipi muhtasar seçilerek de talep girişi yapılacaktır.) ve elektronik postalar talimat tarihinden bir önceki gün ilgili sosyal güvenlik merkezinde bulunan ve işyeri tescil sisteminde e-posta adresi dolu olan işverenlere sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.

11.10.2019/157-2

İşverenlerin bu hizmetten yararlanabilmesi için, SGK işyeri tescil sisteminde e-Posta

adreslerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. İşyeri tescil sisteminde eposta

adresleri kayıtlı veya güncel olmayan işverenlerin işyeri tescil ekranlarında gerekli

güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Buna göre,

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ilgili olarak;

“……..../……….. ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme süresi …/…/…….

tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde sigortalı bildiriminiz yoksa yada bildiriminizi

yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.” şeklinde bir e-Posta,

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile ilgili olarak;

“……….../……….. ayına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi

…/…/……. tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde bildiriminizi yaptıysanız bu

uyarıyı dikkate almayınız.” şeklinde bir e-Posta,

Tahakkuk eden prim borçları ile ilgili olarak;

“İşyerinizde çalıştırmış olduğunuz sigortalılara ilişkin tahakkuk eden ………/……….. ayı

prim borcunuzun ödeme süresi …/…/……… tarihinde sona ermektedir. Bu ayda/dönemde

sigortalı bildiriminiz yoksa ya da ödemenizi yaptıysanız bu uyarıyı dikkate almayınız.”

şeklinde bir e-posta,

İşverenlerin işyeri tescil sisteminde kayıtlı e-Posta adreslerine gönderilecektir.

SGK, elektronik posta ile yapılan bilgilendirme işlemlerinin işverenlerin sistemde kayıtlı

telefon numaralarına kısa mesaj (SMS) ile gönderilmesine olanak sağlayacak altyapı

çalışmalarının da devam ettiğini de belirtmiştir.

Saygılarımızla…

08/10/2019 tarih 15121183 sayılı SGK Genel Yazısı “5510/91-1’inci fıkraya göre yapılacak verteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesine yönelik program çalışmaları” tam metni…

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın.....

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge