Sigara Ve Sigara Muadili Bazı Tütün Mamüllerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır. (1424 Sayılı CBK)

Sigara Ve Sigara Muadili Bazı Tütün Mamüllerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır. (1424 Sayılı CBK)

Özet:

14/08/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin

  • vergi oranları,
  • asgari maktu ve
  • maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

İçerik:                              

14/08/2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin

  • vergi oranları,
  • asgari maktu ve
  • maktu vergi tutarları

yeniden belirlenmiştir.

15.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme uyarınca yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Eski

Yeni

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,2895

0,3899

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,3506

0,4686

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,2895

0,3899

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,2895

0,3899

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,2895

0,3899

0,4539

Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.

Ali Çakmakçı
Yeminli Mali Müşavir | Denetçi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge