Şirketlerin Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluklarında Son Durum Hakkında.

Şirketlerin Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluklarında Son Durum Hakkında.

6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile;

- Mahkemeler,

- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları,

-  Vakıf yüksek öğretim kurumları,

- İl özel idareleri,

- Belediyeler,

- Köyler,

- Barolar

-  ve noterlerin

şirketlere yapacakları tebligatları, sadece elektronik yolla yapmaları zorunlu hale getirildi.

Dolayısıyla, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunlu hale geldi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, kendilerine elektronik tebligat alma zorunluluğu getirilen Şirketlerin, elektronik tebligat adresi almak üzere 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT'ye başvurmaları gerekiyordu.

PTT kendisine yapılan yoğun başvuru ve şikayetler üzerine, elektronik tebligat adresi alınmasıyla ilgili şu şekilde bir duyuru yaptı. Duyuru şu şekilde:

“Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından 7101 sayılı Kanunun 50. Maddesinde belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.”

PTT’de tek tek başvurularla uğraşacağına geç de olsa bu yetkisini kullanarak, Ticaret Bakanlığı’ndan şirketlerle ilgili olarak gerekli bilgileri istedi. Gelen bilgilere göre şirketlerin elektronik tebligat adreslerini oluşturduktan sonra yine Ticaret Bakanlığı ve ilgili kuruluşları vasıtasıyla şirketlere ulaştıracak. Bu hususu, yayınladığı duyuruda da yineledi.

Yani, şu an için şirketlerin elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurmalarına gerek yok.

Konu ile ilgili olarak YMM Abdullah TOLU tarafından kaleme alınan ve OGÜN Haber Sitesi’nde yayınlanan iki makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 12:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge