Taşıtlar İçin 2019 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu

Abdullah TOLU(YMM) // Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinde,

Taşıtlar İçin 2019 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belli Oldu

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir
info@toluenymm.com

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. Maddesinde,

“Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Cumhurbaşkanı;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, )taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,

b) (21.11.2003 tarih ve 25296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esas sayısı: 2001/36, Karar Sayısı: 2003/3, Karar Günü: 16.1.2003 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.)(2)

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, normal olarak 2019 yılında uygulanacak MTV tutarlarının, 2018 yılında uygulanan tutarların 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle tespit edilmesi gerekmekteydi. 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Ancak, 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 30.12.2018 tarihli ve 537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının EkiKarar ile,503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31.12.2018 tarih ve 30642(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını, %15,9 (onbeş virgül dokuz) oranında artırarak belirlemiştir.

Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01.01.2018 tarihinden (bu tarihe dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler için 2019 yılında ödenecek MTV’leri gösteren (I) sayılı tarife aşağıda yer almaktadır.

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzeri

1300 cm3 ve aşağısı

46.300'ü aşmayanlar

1

861

600

336

254

90

46.300'ü aşıp

81.100'ü aşmayanlar

2

946

660

369

280

99

81.100'ü aşanlar

3

1.033

720

403

305

108

1301-1600 cm3 e kadar

46.300'ü aşmayanlar

4

1.499

1.124

652

461

177

46.300'ü aşıp

81.100'ü aşmayanlar

5

1.649

1.236

717

506

194

81.100'ü aşanlar

6

1.799

1.349

782

552

212

1601-1800 cm3 e kadar

115.900'ü aşmayanlar

7

2.911

2.276

1.339

817

317

115.900'ü aşanlar

8

3.176

2.482

1.462

892

346

1801-2000 cm3 e kadar

115.900'ü aşmayanlar

9

4.586

3.532

2.076

1.236

487

115.900'ü aşanlar

10

5.003

3.854

2.265

1.349

531

2001-2500 cm3 e kadar

144.800'ü aşmayanlar

11

6.879

4.994

3.120

1.864

738

144.800'ü aşanlar

12

7.505

5.448

3.403

2.034

805

2501-3000 cm3 e kadar

289.700'ü aşmayanlar

13

9.591

8.344

5.213

2.804

1.029

289.700'ü aşanlar

14

10.464

9.102

5.687

3.059

1.123

3001-3500 cm3 e kadar

289.700'ü aşmayanlar

15

14.606

13.143

7.917

3.952

1.449

289.700'ü aşanlar

16

15.935

14.337

8.636

4.311

1.582

3501-4000 cm3 e kadar

463.600'ü aşmayanlar

17

22.965

19.831

11.679

5.213

2.076

463.600'ü aşanlar

18

25.054

21.633

12.742

5.687

2.265

4001 cm3 ve yukarısı

550.500'ü aşmayanlar

19

37.587

28.186

16.693

7.503

2.911

550.500'ü aşanlar

20

41.004

30.749

18.211

8.184

3.176

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve yukarı yaş

2-Motosikletler

100-250 cm3 kadar

161

121

89

56

22

251-650 cm3 kadar

333

252

161

89

56

651-1200 cm3 kadar

856

509

252

161

89

1201 cm3 kadar

2.075

1.372

856

680

333

(II)Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları için 2019 yılında ödenecek MTV’leri gösteren (II) sayılı tarife aşağıdadır:

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/ Azami  Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.029

680

333

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 aşağısı

1.372

856

509

1901 cm3 ve yukarısı

2.075

1.372

856

3)Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.597

1.551

680

26-35 kişiye kadar

3.114

2.597

1.029

36-45 kişiye kadar

3.466

2.940

1.372

46 kişi ve yukarısı

4.157

3.466

2.075

4)Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg a kadar

923

613

301

1.501-3.500 kg a kadar

1.867

1.083

613

3.501-5.000 kg a kadar

2.805

2.334

923

5.001-10.000 kg a kadar

3.114

2.645

1.241

10.001-20.000 kg a kadar

3.742

3.114

1.867

20.001 kg ve yukarısı

4.681

3.742

2.175

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) için 2019 yılında ödenecek MTV’leri gösteren (IV) sayılı tarife aşağıda yer almaktadır.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve Helikopterler

1.150 kg'a kadar

17.378

13.896

10.420

8.334

1.151-1800 kg'a kadar

26.072

20.852

15.639

12.510

1.801-3000 kg'a kadar

34.768

27.813

20.852

16.683

3.001- 5000 kg'a kadar

43.464

34.768

26.072

20.852

5.001-10.000 kg'a kadar

52.160

41.725

31.290

25.028

10.001-20.000 kg'a kadar

60.855

48.681

36.506

29.197

20.001 kg ve yukarısı

69.548

55.633

41.725

33.379

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarihe dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2019 yılında ödenecek MTV’leri gösteren 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarife aşağıda yer almaktadır.

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15

yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

861

600

336

254

90

1301-1600 cm3 e kadar

1.499

1.124

652

461

177

1601-1800 cm3e kadar

2.647

2.068

1.218

742

288

1801-2000 cm3 e kadar

4.170

3.211

1.888

1.124

443

2001-2500 cm3 e kadar

6.253

4.540

2.837

1.695

671

2501-3000 cm3 e kadar

8.720

7.585

4.739

2.549

936

3001-3500 cm3 e kadar

13.279

11.948

7.197

3.592

1.318

3501-4000 cm3 e kadar

20.878

18.028

10.617

4.739

1.888

4001 cm3 ve yukarısı

34.170

25.624

15.175

6.820

2.647

7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca;(I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Saygılarımla
 

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2019, 23:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge