MUHASEBE

Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname
Yanıltıcı fatura şüphesi ve düzeltici beyanname

Bilindiği gibi son zamanlarda vergi dairelerinden mükelleflere yazılar tebliğ edilerek bu yazılar içersinde mükelleflerin kullandığı faturaların sahte fatura olduğu ve bu faturaların kayıtlardan çıkartılarak ilgili KDV, geçici vergi, kurum, gelir ve diğer ilgili beyannamelerin düzeltilmesi gerektiği tebliğ edilmektedir.

Yurt dışı şube kazançlarında vergileme
Yurt dışı şube kazançlarında vergileme
Matrah Artırımında Ödeme Şartına Dikkat
Matrah Artırımında Ödeme Şartına Dikkat
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması

“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizleri, gecikme faizleri ve zamları alacaklarının 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” kanunu kapsamında yönlendirilmesine yönelik açıklayıcı tebliğ, 26 Mayıs 2018 gün ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hatalı işlemlerde mükellefi korumak
Hatalı işlemlerde mükellefi korumak

Başlıksız Belge

banner16