5 YILDAN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN (Satışı Vergiye tabi olan ) ŞAHIS ARSALARI İÇİN BİR ÖNERİ

Memduh ÖZCAN // Bilindiği üzere, Arsaların satışı ile elde edilen kazançların vergilendirilmesi, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisi Kanunu’ n da(GVK) yer almaktadır.(GVK Mükerrer 80/6 )

5 YILDAN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN (Satışı Vergiye tabi olan ) ŞAHIS ARSALARI İÇİN BİR ÖNERİ

Bilindiği üzere, Arsaların satışı ile elde edilen kazançların vergilendirilmesi, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisi Kanunu’ n da(GVK) yer almaktadır.(GVK Mükerrer 80/6 )

Arsa iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması halinde (01.01.2007 tarihinden önce iktisapta 4 yıl) elde edilen kar, belli bir tutarı aşması halinde satışı izleyen yıl Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmek zorundadır.   

Arsanın Değer Kazanması

      Şahıs arsaları, 

 • Arsanın konumu
 • Şehircilik yapılaşmasının arsanın konumuna göre şekil değiştirdiği durumlar
 • Alış bedelinin uygun olması
 • Diğer sebepler

Nedeni ile talipleri çoğaldığı zamanlar olabilmektedir

Arsa sahibi hemen bir Mali müşavirden vergi konusun da yardım istediği zaman  5 yıl  elde tutma zorunluluğu olduğunu öğrenmektedirler ve düşünmeye  hesap yapmaya başlamışlardır.

Bu durumda bir önerimiz bulunmaktadır.

  Münhasıran bu konu ile ilişkili olmak üzere, Yeni  bir Anonim Şirket kurup, arsayı      şirkete Ayni Sermaye olarak konulması

Bilindiği üzere , Yeni TTK’ da tek kişilik şirket kurma imkânı sağlanmıştır.  Uygulama  ve karar alma bakımından çok yerinde olan bir düzenleme olarak ticari hayatımıza kazandırılmıştır.

Arsanın Ayni sermaye olarak şirkete konulması için Yapılması gerekenleri sıralarsak;

 • Tek kişilik Anonim şirket kurulacak,
 • Defter ve belgeler tasdik ettirilecek
 • Vergi kaydı  yaptırılacak
 • Mali müşavir ile sözleşme yapılacak.
 • Arsanın ayni sermaye konulabilmesi için Asliye Ticaret Mahkemesinden Bedel tespiti yaptırılacak. (Alınacak karardaki tutar ile alış bedelinin endekslenmiş tutarı arasındaki olumlu fark ertesi yıl Gelir vergisine tabi olacak GVK 80) 
 • Ticaret sicil tescil işlemleri yapılacak
 • Karar defterine karar alıp, Şirket Hisse senedi bastırılacak

Arsanın Ayni sermaye olarak konulması ve vergilendirme

Bilindiği üzere, Anonim şirket  Hisse senetleri  basılı olması  şartı ile, 2 yıl elde tutulmuş olması şartı ile satılması ile elde edilen kazançlar Gelir  Vergisinden istisnadır.(GVK 80/1)

Ayrıca Katma değer Vergisi Kanunun 17/4-g  maddesi  gereğincede   KDV den istisnadır.

Dolayısı ile arsa sahibi , şirketi kurup 2 yıl sonra arsaya talip olanlara ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVİR ETMESİ- SATMASI) sonucu şirket arsa ile birlikte satılmış olacağı için vergi istisnasından yararlanılarak Arsa devri-satışı vergi dışı kalmış olacaktır.

Böylece  ŞAHIS  arsa sahibi 5 yıl beklemek yerine, 2 yıl beklemesi yeterli olacaktır.

Arsaya ya talip olanlar var  ve kaçırılmak istenmez ise, talip olanlar ile SATIŞ TA ANLAŞILIP (Tapuya satılamaz şerhi  konularak) Yeni kurulan şirket ile Arsa talipleri arasında  inşaat sözleşmesi imzalanarak inşaata başlanılabilir.

 İki (2) Yıllık sürenin dolması ile ŞİRKET HİSSELERİ müteahhide DEVİR edilmesi ile işlemin (arsanın satılması) gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır.

Arsasının değer kazanacağını  ve 5 yıl için de satılabileceğini tahmin edenler için düşünülmesi gereken bir öneridir. 08.09.2018

Saygılarımla,

Memduh ÖZCAN

SMMM
BAĞIMSIZ DENETÇİ

Kaynak: www. bdTurkey.com

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2018, 16:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge