DÖVİZ CİNSİNDEN FİYATLARIN TL' YE DÖNÜLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz üzerinden sözleşmelerle ile ilgili bir açıklama yapıldı.

DÖVİZ CİNSİNDEN FİYATLARIN TL' YE DÖNÜLMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

A Ç I K L A M A (Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'dövizli sözleşme' açıklaması)


Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz cinsinden fiyatların TL'ye dönülmesi şeklinde adlandırılan 32 sayılı karardaki en son düzenlemeye yönelik yeni bir açıklama geldi.


Tarafımıza ulaşan bilgilere göre, açıklama özetle der ki;
“Döviz cinsinden girdi maliyetleri ve yükümlülükleri olanlar istisna kapsamına alınabilecek. “


Henüz söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsam açıklanmış değil. Ancak düzenleme ilk yayımlandığı zaman ciddi soru işaretlerine neden olmuştu.

Yukarıda verdiğimiz bu açıklama ile, soru işaretlerinin giderileceği yönünde bir beyan var ve en kısa zamanda gereken yapılacaktır...


Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde alınacak olan kararların ve atılacak olan adımların doğru kurgulanması ve herhangi bir soruya yer bırakılmaksızın kaleme alınması gerekiyor...

Kaynak : www.bdTurkey.com 

Konu hakkında Milliyet 'in haberi ise aşağdaki gibidir;


Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı Karar) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemelerin kapsamı değerlendirilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, yapılan düzenlemelerin yalnızca 32 sayılı Karar’da tanımlanan Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmeleri içermesidir.

Diğer taraftan, Geçici Madde 8 uyarınca bu kararın (85 sayılı CB kararı) yayımından önce bedelleri döviz cinsinden belirlenmiş ancak yeniden Türk Lirası olarak belirlenecek mevcut akdedilmiş sözleşmelerin kapsamı oluşturulurken, yine sözleşmenin akdedilme tarihinde her iki tarafın da Türkiye’de yerleşik kişi olması hususunun göz önüne alınması gerekmektedir.

Öte yandan, bahse konu düzenlemede yer alan her iki madde hükmü ile, yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Bakanlığımızca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülükler değerlendirmeye alınacak hususların başında gelmektedir.

Örneğin, 32 sayılı Karar’ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacaktır. 

Bu itibarla, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsam, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumlarımızın ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirlenecek ve Bakanlığımız tarafından duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur." denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 22:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Başlıksız Belge