28
Mar 2015
Bağımsız denetim nedir ?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence...

MAKALEYİ OKU
27
Mar 2015
(AKÇA)KOCA BİR DUAYEN (!)

'İyi bir muhasebeci, önce çalıştığı işin tekniğinide bilmesi lazım. Ki çok iyi de maliyet muhasebesi yapabilsin.” Cevdet Akçokoca ile 3568 sayılı Muhasebe Mesleği ve Bağımsız Denetim Üzerine Yapmış Olduğu Söyleşiden Kesitler…İnsana...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2015
Beyanname İmzalatma Zorunluluğu (VUK Mükerrer Mad. 227)

2014 yılı mali tablolarına göre, Aktif Toplamı: 6.385.000 TL ve Net Satışlar Toplamı: 12.766.000 TL'yi aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2015
Bağımsız Denetçi Uygunluk Denetimi ve Sorumluluk (!)

Bilanço muhsabeye uygun, muhasebede belgeye uygun ve tek düzene uygunsa işlem tamam ve uygunluk denetimi gerçekleşmiş olmaktadır.. Mali Denetim (Financial Audit), Uygunluk Denetimi (Compliance Audit) ve Performans Denetimi (Performance...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2015
EKMEK PARASINA (HAK)SIZ REKABET (!)

E-devletin gündem de olduğu şu günlerde memurların yapması gereken işleri yapmamız dolayısı ile ' SANAL MEMURLAR ' olarak serbest olma özelliğinden uzaklaşarak, maliye teşkilatının birer neferi olmaktayız. (!) Pazardaki bir malın...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2015
MALİ MÜŞAVİRİN HAKSIZ REKABETLE MÜCADELESİ !!!

R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden; HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ...

MAKALEYİ OKU
18
Oca 2015
ANGARYALARIN BİRİNDEN KURTULMUŞKEN..!!!

Mükellef Bilgileri Bildirimi,  Verşi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 444 sıra nolu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan sonra gelir İdaresi Başkanlığına Mükellef bilgileri...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2015
(H)İÇLENMELER

Sayın Meslektaşlarım, Aşağıda bir dönmeli yazıyı (!) tarafınızla paylaşmak istiyorum.. SMMM' si olmayan firmalara YMM 'lerin tam tasdik yapması yasakken yargıya taşınarak " sulandırılan " pozisyonu; " Muhasebe organizasyonu denetime...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2014
HANTALLIĞIN BELGESİNE BAKIN...(!)

12/05/2008 Tarihinde " Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetim Kurumu Kanunu Tasarısı " , TBMM 'ye sunulana kadar, bir çok evreden geçerek, en üst imzalar atılarak Meclis ‘e kanunlaşmak üzere gönderilmiştir. Ve fakat kanunlaşmadı...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2014
Denetçilerin “Sır” Saklama Yükümlülüğü

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ‘nun revize edilerek yeni hali ile hayatın tüm yönlerini ele alan bir etkinlik kazanması sağlanmıştır.Özellikle ticari hayatta yapılan düzenlemeler neticesi onlarca yıldır var olan Ticaret Kanunu uygulamalarını...

MAKALEYİ OKU
24
Kas 2014
DENETİM ALANINDA BİREYSELLİK İKİLEMİ...

Meslektaşlarım da çok iyi bilirler ki, özellikle şahsım olarak toplana-dağıla muhabbetini seven biri değilim.. Paylaşım ve yazılarımdan da çıkarımınızla üzerine fokuslandığımız bir pozisyonun hemen kararlarını alarak bir ne idüğü...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2014
"MINT" Yeni Devler

Doğu cephesinde epey zamandan beri bazı değerlerin değişimi dünyaya ekonomik yön tayin eder oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'nün güçlenmesi ve buna paralel olarak Rusya Ve Çin arasındaki petrol ve enerji antlaşmaları...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2014
DENETİM DE (YAŞ) SORUN !!!

Bağımsız Denetimi ticari bir sektör olarak ele alıp bu mesleği icra edenler ile meslek arasındaki köprüyü doğru kurmakta fayda vardır. Son zamanlarda çok tartışılır olması ise Türkiye interlandında yeni doğan ve uyanışlara sebep olan...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2014
Muhasebecinin Bağımsız Denetçi olmaya yolculuğu…

     Yıldızlara ulaşmaya kafamız dik koşarken, önümüzü çok iyi görerek çukurun da varlığını kabul etmeliyiz. Bağımsız Denetim ve Bağımsız Denetçi ikilisindeki durumumuz aynen yukardaki yazı gibi.      Bir...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2014
KRAL ÇIPLAK !!!

KRAL ÇIPLAK !!! Gelecek denilen zaman sorunsalı bir kaygının şaheseridir aslında. Bu sebeple geleceğimizi konuşmak kadar olağan bir davranış yoktur var olmaz da. İnançlar ve her türlü ” izm ”... 11 Ağustos 2014 15:43 KRAL ÇIPLAK !!! Gelecek...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2014
YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!!

YA HEP YA HİÇ DEMEDEN ÖNCE !!! Tüketici Konseyi Yönetmeliği bildiğiniz üzere 01 Ağustos 2003 yılında değişiklik yapılarak gündeme alınan yönetmelik yeni hali ile 05 Temmuz 2014 de 29051 sayılı... 9 Ağustos 2014 14:41 YA HEP YA HİÇ DEMEDEN...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2014
Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Satışlarının 1 nolu KDV Beyannamesinde gösterilmesi

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Satışlarının 1 nolu KDV Beyannamesinde gösterilmesi 10/06/2014 Tarih ve 66/2014-1sayılı KDV Sirkülerinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin yıllardır...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2014
Dünden Yarına Yaşlılık Zor !

Dünden yarına baktığımız bir vakit kim derdi ki yaş almanın gelecekte tüm ulusal veya uluslararası anlamda devlet ricalini derinden düşündüren bir önem taşıyacağını..(!) Geçmişte var olan düzeyli kültür gereği yaş alma günleri...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2014
DENETİMDE İNOVASYON TEKNOLOJİSİ

İçinde eğitimli insan olmadıktan sonra,kurumların ve binalarının bir önemi yoktur. Eğitimden kasıt olarak o kurumlara nitelikli insanları yetiştirerek,yerleştirmek fikriyatının geliştirilmesi kastedilmektedir.Bu haliyle teknoljideki gelişimleride...

MAKALEYİ OKU
30
Eyl 2014
TİCARİ BİR HİZMET SEKTÖRÜ OLARAK “Bağımsız” Denetim

Nobel ödüllü ABD'li iktisatçı STIGLITZ'in tabiriyle ;” Asıl sıkıntı yaratan tablo şu: Denetçilerin denetledikleri şirketlerden para alıyor olması, doğal olarak onları memnun etmeye çalışması; sonuçta hangi muhasebeci...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2014
ÇELİŞKİLİ VE POLİTİK YÖNETİMLER

Burada ve her yerde tartışılan sorunlarımızın başta bizler tarafından seçilip koltuk işgal edenlerce mert ve dürüst bir tutarlılıkla ele ALINMADIĞINI artık kitlesel olarak bilmekte ve yaşamaktayız. Ve fakat hala meslektaşlarımız bir vesayetten...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2014
6552 SAYILI YASADA MADDE 74-ÖZSERMAYEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

6552 Sayılı 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarihte yani 31.12.2013 tarihinde...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2014
Bağımsız Denetim Nedir? Gelişimi hakkında hatırlatmalar

26.12.2012 Tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ yayınlanmış olup buna göre; Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge