26
Haz 2017
TÜRKİYE’ DE YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ

1. ÖZET Devletler, ülke topraklarının yabancılar tarafından satın alınmasına geçmişten günümüze değin sıcak yaklaşmamışlardır. Toprak satışına olumsuz yaklaşımın siyasi, politik, vb.. bu nedenlerle birlikte toplumu oluşturan bireylere...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge