12
Şub 2019
Konkordato komiserliği şimdi daha önemli

Artan konkordato taleplerine karşılık, mevzuatta değişikliğe gidilerek, başvuru ve komiserlik koşullarında düzenlemeler yapıldı. Yeni süreçte, konkordato komiserlerinin sorumluluğu arttı… İCRA İflas Kanunumuzda (İİK) uzun yıllardır...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
KDV iadesi gerçeği

2018 yılı başlarında, devreden KDV'nin iadesine yönelik hazırlanan tasarı çok tartışılmış ve ses getirmişti ancak, Meclis görüşmeleri sırasında bütçe sorunu nedeniyle son anda tasarıdan çıkarılmıştı. Biz de Para Dergisi'nin...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2018
Konkordato gerçeği

Talha APAK(YMM) // Konkordato konusunda rivayetler muhtelif. Abartılı haberlere kanmamak lazım. Resmi açıklamalara göre, talepte bulunan bin 500, talebi mahkemece kabul edilen 500 civarında firma var. Yeni düzenlemelerle panik havası azalmış durumda…...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2018
Konkordatoya sıkı denetim geliyor

Konkordatoya başvuru sayısının artması piyasalarda tedirginliğe yol  açtı. Yeni düzenleme ile başvuruda yetkili bağımsız denetim kuruluşu raporu ve atanacak komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması şartı getiriliyor…...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2018
İndirim yerine vergi adaleti daha önemli

KAMU harcamaları yükünü topluma yayma aracı olan vergi sistemi hem kaynak, hem de gelir dağılımları açısından günümüzde fevkalade bir önem taşıyor. Türkiye'de ilk bakışta, vergide kanunilik ilkesi, Anayasa kuralı olarak mevcuttur....

MAKALEYİ OKU
06
Kas 2018
Kimler konkordato komiseri olabilir?

KONKORDATO, herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyor. Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz...

MAKALEYİ OKU
30
Eki 2018
Kur farkının vergisi de var!..

KUR farkı, en basit tanımıyla dövizin değişik kurlardan ulusal paraya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan fark olarak ifade ediliyor. Bu fark, kurun düşüş veya yükselişine bağlı olarak kimisi için kazanç, kimisi için ise kayıp olarak meydana...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2018
İmar barışında son hafta

İMAR barışını çok önemli gördüğüm için, konuyla ilgili Para Dergisi'nde bu yıl dördüncü yazımı yazıyorum. Çok önemli bir kesimi ilgilendirmesine rağmen, yararlanmak için son bir haftaya girilirken konunun yeterince tanıtılmadığı,...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2018
Dövizle sözleşme yasağının kapsamı netleşti

TÜRK parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ilişkin tüm işlemler ile...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
Konkordato: Kurtuluş mu, son mu?

KONKORDATO, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan...

MAKALEYİ OKU
29
Eyl 2018
Çok önemli bir sempozyum

TÜRKİYE'DE 1923'ten 1929 yılına kadar tam liberal ekonomi politikası uygulanmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'ye başladığı yıllarda 'Türkiye Milli İthalat ve İhracat Anonim Şirketi” unvanlı şirket...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Dövizle sözleşme dönemi kapandı

TÜRK parasının kıymetini korumak amacıyla, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine, döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) ilişkin tüm işlemler ile...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Enflasyon muhasebesi beklentisi artıyor

ENFLASYON, para değerinin düşmesi sonucu mal ve hizmetlerin satın alınmasında ortaya çıkan fiyatların sürekli olarak artış göstermesi sonucu hayat pahalılığının yaşama yansıması olarak biliniyor. Bunun sonucu olarak toplam mal ve hizmet...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2018
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi artık zorunlu

Kambiyo mevzuatımızda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde tasarruf serbestisi bulunuyordu. Kur sorunları nedeniyle tasarruf serbestisi altı aylığına geçici olarak kaldırıldı. İhracatçıların dikkatine!.. TPKKH (Türk Parası Kıymetini...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2018
İhracat Bedellerinin Kapatılmasına Geçici Bir Düzenleme Getirildi

Özet: Kambiyo mevzuatında, 8 Şubat 2008 tarihinde yapılan düzenlemeyle 'ihracat bedellerinin tasarrufu serbest” bırakılmıştı. Gündemdeki ekonomik sıkıntıların yarattığı finansal kriz ve kur sorunları nedeniyle bir dizi tedbirler...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2018
Bazı sorunlar çözüm bekliyor

KAMUOYUNDA 'imar affı” olarak bilinen, ancak mevzuatta 'İmar Barışı” olarak uygulanan düzenlemeye Para Dergisi'nin bu yılki 24'üncü sayısındaki yazımızda, 'İmar Barışı'nın yol haritası” başlığı...

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2018
İmar Barışı'nın yol haritası

İMAR affı olarak bilinen, ancak imar affından öteye 'imar barışı” olarak uygulamaya konulan düzenleme, 7143 Sayılı Kanun (geçici bir madde) ile 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor....

MAKALEYİ OKU
14
Haz 2018
Mali affın sunduğu fırsatları kaçırmayın!..

VERGİ barışı adı altında bugüne kadar çok sayıda düzenleme yapıldı. Ancak, bu defa getirilen düzenlemenin hem çok kapsamlı hem de ince ayrıntıları olduğu görülüyor. Bu defa getirilen düzenleme 'vergi barışı” yerine vergi barışı,...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2018
Yeniden değerlemede eski uygulamalardan kaçınılmalı

ENFLASYON muhasebesi,  iş dünyasında  uzun yıllardır hep bir beklenti olarak gündemden hiç düşmedi. Ancak, kapsamlı bir enflasyon muhasebesi  yerine 2014 yılında getirilen 'enflasyon düzeltmesi”  modeli bir defalık...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2018
Dövizle Borçlanmaya Mali Müşavir Onayı Gerekiyor

ÖZET: Global ekonomik ve siyasi gelişmelere paralel olarak, içeride yaşanan siyasi ve ekonomik hareketlilik sonrası bazı ülkelerde hissedilen kur baskısı Türkiye'de de etkisini artırıyor.  Olası risklere karşı, hükümet tarafından...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2018
Cazibe merkezlerinin şartları değişti

Az gelişmiş illerdeki yatırım ortamını canlandırmayı amaçlayan Cazibe Merkezleri Programı'nın içeriği değişti. Uygulamanın kapsamı biraz daraltıldı. Bu tür desteklerin sürdürülmesi bölgesel kalkınma için büyük önem taşıyor…...

MAKALEYİ OKU
25
Oca 2018
Siber saldırı risklerini sigortalamak mümkün

Siber güvenlik risklerinin kurumlara oluşturduğu tehdit giderek artan bir hızda büyüyor. Son yıllarda siber saldırıların kurumların yanı sıra bireyleri de hedef alması sigorta şirketlerini harekete geçirmiş bulunuyor. Dünyanın her coğrafyasından...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2018
Yeni yılı yeni vergi oranları ile karşılıyoruz

Mevzuat gereği, her yılsonu yeniden değerleme oranı belirlenir ve vergiler bu oranda artar. 2018 yılında motorlu taşıt vergisinden pasaporta, ehliyetten trafik cezalarına kadar birçok vergide en az yüzde 14.47 oranında artış yaşanacak... 213 sayılı...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2018
2018 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir. A – VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 1. Yazar...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge