30
Eyl 2019
Verginin vergisi olur mu?

VERGİ, kamu harcamalarının finansmanı için devletin vatandaşlarından ya da işletmelerden aldığı karşılıksız paraya denir. Anayasamızın 73'üncü maddesine (vergi ödevi) göre, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2019
Yeni döviz bürosu izinleri çözüm bekliyor

Geçen yıl yapılan düzenlemeyle döviz büfesi kurmanın şartları değiştirilerek ağır koşullar getirilmişti. Buna rağmen yüzlerce firmanın müracaatının olumsuz sonuçlanması sektörde tepkilere yol açıyor... PARA piyasalarında çok önemli...

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2019
Borçlu şirketlere yeni bir fırsat verildi

EKONOMİ alanında önemli düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İlgili kanunla ulusal ve uluslararası konjonktür kaynaklı makroekonomik...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Anonim şirket artık daha cazip

YENİ bir şirket kurmak isteyenler genellikle, hangi şirketi kuralım veya hangi şirket daha avantajlı diye sorarlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 2011'de yürürlüğe girmesiyle birlikte sermaye şirketlerinin avantaj veya dezavantajları...

MAKALEYİ OKU
10
Haz 2019
İmar Barışında Sona Doğru, Ancak Sorunlar ve Beklentiler Var

Özet: İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran'da, ödemeler ise 30 Haziran'da sona eriyor. Ancak, kafaların halen karışık olması ve müracaatların istenilen seviyede olmaması karşısında, başvuru süresinin...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
Emlak vergisini kimler ödemez?

EMLAK vergisinin mükellefi, bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılır....

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Yeni düzenlemeye ihtiyaç var

2018 yılında ekonomik sorunlar gündemin birinci sırasındaydı. Geride bıraktığımız 2019'un ilk çeyreğinde ise yerel seçimler gündemin birinci sırasına oturdu. İs dünyası da uzun zamandır yerel seçimlere kilitlenmişti. Nihayet, yerel...

MAKALEYİ OKU
08
Nis 2019
Artık reform zamanı

NİHAYET, demokrasinin önemli ayaklarından olan yerel yönetim seçimini de sağlıklı ve başarılı bir şekilde geride bıraktık. Herkes uzun zamandır yerel seçimlere kilitlenmişti. Şimdi, sırada ekonomi ve ekonominin tekrar büyüme sürecine...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2019
Daha az vergi ödeme hakkımız var

HER yeni yılın ilk üç ayı, işletmelerin defterlerini kapatacağı, mali tablolarını çıkartacağı dönemdir. Ardından, genel kurullar ve vergi beyan dönemleri başlıyor. Genel kurullarda tartışılan konulardan biri de, vergi yasal yükümlülük...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2019
Elektronik çek sistemine hazır olun

EKONOMİK hayatımızda önemli bir yeri olan çek, bono, poliçe gibi kıymetli evraklar, ticari hayatı kolaylaştıran ödeme araçlarıdır. Ancak, günümüzde ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve ticari hayatın dejenere olduğu bazı sektörlerde...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2019
Mevzuatın hızına yetişilemiyor

PARA Dergisi'nde, 'mevzuatın içinden” köşesini yazdığım için, haliyle mevzuat ağırlıklı yazıyorum. Ancak, mevzuat ile okuyucuyu daha fazla sıkmamak için bazen farklı şeyler de yazmak gerekiyor. Her hafta başı bu hafta ne yazayım...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2019
2018 kira gelirleri beyanı başladı

GELİR vergisi gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden artan oranlı tarifeye göre alınan şahsi ve dolaysız bir vergidir. Mevzuatımıza göre, gerçek kişilerin gelir vergisine tabi...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Biraz mevzuattan uzaklaşalım

MEVZUAT köşesi yazmak kolay değil. Mevzuatı günlük takip etmek, doğru yorumlamak, okuyucunun beklentilerine cevap verebilmek gibi zorlukları var. Ancak, devamlı mevzuat yazarak okuyucuyu da sıkmamak gerekiyor. Yazdığınız mevzuat vergi ağırlıklı...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2019
Konkordato komiserliği şimdi daha önemli

Artan konkordato taleplerine karşılık, mevzuatta değişikliğe gidilerek, başvuru ve komiserlik koşullarında düzenlemeler yapıldı. Yeni süreçte, konkordato komiserlerinin sorumluluğu arttı… İCRA İflas Kanunumuzda (İİK) uzun yıllardır...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
KDV iadesi gerçeği

2018 yılı başlarında, devreden KDV'nin iadesine yönelik hazırlanan tasarı çok tartışılmış ve ses getirmişti ancak, Meclis görüşmeleri sırasında bütçe sorunu nedeniyle son anda tasarıdan çıkarılmıştı. Biz de Para Dergisi'nin...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2019
Kur farkları artık KDV’ye tabi

KUR FARKI NEDİR, NASIL OLUŞUR ? Kur farkı, en basit tanımıyla dövizin değişik kurlardan ulusal paraya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan fark olarak ifade ediliyor. Bu fark, kurun düşüş veya yükselişine bağlı olarak kimisi için kazanç, kimisi...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2019
Sermaye Kaybı veya Borca Batıklığa Dikkat

TÜRK Ticaret Kanunu'na (TTK) göre, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumunda uygulanacak usul ve esasları yeniden düzenleyen tebliğ, 15 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir şirketin borca batık...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2019
KOBİ’lerin alacakları artık sigortalı

KOBİ'LERE yönelik, ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme 24 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Yeni yılı yeni vergi oranları ile karşılıyoruz

BİLİNDİĞİ üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesine göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2018
Varlık barışında süre altı ay uzadı

HER ülke kendi vatandaşlarının başka ülkelerdeki varlıklarını kendi ülkesine getirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmasını ister. Bu konuda her ülkenin kendine özgü yasaları ve uygulama esasları bulunuyor. Ülkemizde de, başta para olmak...

MAKALEYİ OKU
21
Ara 2018
2019 yılı para ve kur politikası

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Buna bağlı olarak para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2018
Konkordato gerçeği

Talha APAK(YMM) // Konkordato konusunda rivayetler muhtelif. Abartılı haberlere kanmamak lazım. Resmi açıklamalara göre, talepte bulunan bin 500, talebi mahkemece kabul edilen 500 civarında firma var. Yeni düzenlemelerle panik havası azalmış durumda…...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2018
Konkordatoya sıkı denetim geliyor

Konkordatoya başvuru sayısının artması piyasalarda tedirginliğe yol  açtı. Yeni düzenleme ile başvuruda yetkili bağımsız denetim kuruluşu raporu ve atanacak komiserlerden en az birinin bağımsız denetçi olması şartı getiriliyor…...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2018
İndirim yerine vergi adaleti daha önemli

KAMU harcamaları yükünü topluma yayma aracı olan vergi sistemi hem kaynak, hem de gelir dağılımları açısından günümüzde fevkalade bir önem taşıyor. Türkiye'de ilk bakışta, vergide kanunilik ilkesi, Anayasa kuralı olarak mevcuttur....

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge