21
Oca 2020
Randevulu ve randevusuz iş yeri ziyareti

Bugün, genel bir görgü kuralından bahsetmeye çalışacağım. Geçen hafta Cumartesi günü, her zamanki yani mutad şehir içi yürüyüşümü yapıyordum. İki meslektaşımın iş yeri aynı iş hanında ve dördüncü katta idi. İşhanının kapıcısına...

MAKALEYİ OKU
14
Oca 2020
Şirket sahibi ve yetkilisi kendine araç satabilir mi?

2019 yıl sonu geldiğinde, özellikle tek kişilik şirketlerin, araçlarını şirket sahibi veya yetkililerine satmak istediğinde, bir takım problemlerle karşılaştılar. Bir çok okurum, bu konuyu bana intikal ettirdiklerinde, tek kişilik şirket,...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2020
Yatırım teşviklerinde uzatmalar (2020)

Yatırım Teşvik Belgesi sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği karar nihayet çıktı. Her yıl olduğu gibi yatırım teşvik belgeleri ile ilgili uygulamada uzatma kararları 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı....

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2019
Türkiye ve Dünya ekonomisi 2020 gelişmeleri

Geçen hafta, Marmara Üniversitesi'nde 2020 yılında Türkiye ve Dünya ekonomisi hakkında epey kapsamlı ve doyurucu bir kongre yapıldı. Ben de kongreye katıldım. Kongrenin ilk gün sunucu ve konuşanları: Dernek Başkanı Mustafa Karsavuran,...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2019
Yeni yıl için devletin ve mükellefin yapması gerekenler

Bu yazıya başlarken acaba haddimi aşıyor muyum diye sormadan edemedim. Ama ne pahasına olursa olsun bu yazıyı yazmak zorunda hissediyorum kendimi. (Bakın, heyecandan devrik cümle kullanmak durumunda kaldım, affola.) Birkaç yıldır, gerek içeriden...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2019
Envanter ve yılbaşı sayımları

Biten bir yılı doğru ve net sonuçlarla kapatabilmek ve yeni bir yıla sağlıklı verilerle girebilmek için envanter veya sayımın son derece dikkatle yapılması çok önemlidir. Özellikle ülkemizde bağımsız denetimin de yaygınlaşmaya başlaması...

MAKALEYİ OKU
10
Ara 2019
Tam tasdik, bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Her yıl bu zamanlarda özellikle yılbaşı çalışmalarına hazırlık konusunda bir yazı hazırlardım ki, bu yıl bu yazı daha da önem kazanmıştır. Ancak Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile ilgili bir takım çalışmalar ve hazırlıklar bu...

MAKALEYİ OKU
26
Kas 2019
Binek otomobilleri konusu

Yeni çıkacak yasadaki binek otomobilleri alışı, satışı ve amortisman ayrılması konusunu; a. Binek Otomobilleri ve yeni muhasebe şekli b. Binek otomobilleri satışının yeni muhasebe şekli Başlıkları altında iki yazı ile incelemeye ve düşüncelerimi...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2019
AİLE ŞİRKETLERİ (3)

İŞ İNSANLARI VE ÇOCUKLARI Tam, af yasası çıkmışken yani meşhur torba yasa meclisten geçmişken bu konu da nereden çıktı dendiğini duyar gibiyim. Torba yasa ve af konusunda benim tabirimle of of konusunda aylardır yazılıyor ve hemen hemen...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2019
Binek otomobillerinin satışının yeni muhasebe şekli

Bir önceki yazımızda binek otomobillerinin alışının ve masraflarının çıkacak yeni yasaya göre nasıl kaydedileceği konusunda fikirlerimizi dile getirmiştik. Bütün meslek mensuplarının en çok merak ettiği konulardan biri de yeni yasaya...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2019
AİLE ŞİRKETLERİ (2)

Aile şirketleri konulu geçen yazımın yayımlandığı Ekohaber sayısında çok güzel bir röportajla karşılaştım. Kafkas ailesinin üçüncü kuşak yöneticisi Ali Tatveren ile yapılan bir söyleşi idi. Bu firma açısından aile şirketi kavramının...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
AİLE ŞİRKETLERİ (1)

2003 yılında, internette daha hızlı, daha fazla ve verimli kullanma ve dolaşmayıöğrendikten sonra, o gayya kuyusu diyebileceğim internette, uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımın yazıları ile karşılaştım. Arkadaşım Remzi Soylu, yazılarının...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
PROFESYONEL YÖNETİCİLER VE BURSA SANAYİİ

Global krizin etkilerini azaltmaya başladığı bugünlerde , biraz da anılara dönelim diyorum, ne dersiniz sevgili okuyucular? 1990 lı yıllara kadar Bursa'da bir çok firmalarda profesyonel olarak çalıştım, fiilen yöneticilik yaptım. O zamanlar...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2019
Yeni vergiler gelsin mi?

Tabii ki hiç kimse yeni vergiler gelmesini istemeyecektir. Hele hele, böyle kriz zamanlarında veya örtülü savaş zamanlarında. Ancak, ve de ne yazık ki yeni vergiler ve vergi zamları veya vergi artışları geliyor. Devletimiz 2 yıldır örtülü...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2019
KDV oranları artsın mı?

Böyle soru olur mu ? Tabii gerek okuyucuların ve gerekse halkın vereceği cevap artmasın olacaktır. Biz bu yazıda fikrimizi söylemeden önce bazı ülkelerdeki vergi oranlarına bir göz atalım. Bazı ülkelerdeki KDV oranları Yüzlerce ülkeden...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
Bağımsız denetçiler için etik kurallar

Bağımsız Denetim konusu günden güne önemini artırıyor, Kamu Gözetimi Kurumu yeni yeni çalışmalar yapıyor, bir çok kurallara ilaveler getiriyor. En son yeni bir düzenleme Bağımsız Denetim Etik Kurallar konusunda oldu. Bağımsız Denetçiler...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
DİİB ve eşdeğer eşya kullanımı konusunda tavsiyeler

Sevgili okurlar, Tam 4 yazıdır, Dahilde İşleme Rejimi, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilişkileri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanılarak yapılabilecek teslimler, Dahilde İşleme İzin Belgesi konusu tecil edilen verginin terkini, ihracatın...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
DİİB'de tecil edilen verginin terkini - 4

3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında tecil edilen KDV, dahilde işleme rejiminde öngörülen süreler içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir. Terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle dahilde...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2019
Eşdeğer eşya ve DİİB ilişkisi - 3

Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelere eşdeğer eşya ismi verilir. - Eşdeğer eşyanın belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2019
DİİB kullanılarak yapılabilecek teslimler - 2

Bu teslimleri aşağıdaki şekilde sayabiliriz. 1- Direk ihracat 2- DTŞ ve SDTŞ üzerinden ihracat (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış) 3- Aracı ihracatçı firmasına satış (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış) 4- DİİB Belgesi sahibi başka...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2019
Dahilde İşleme Rejimi - 1

Ülkemizde ihracatı artırmak için yapılan çalışmalardan biri de dahilde işleme rejimidir. Bu konu çeşitli yasalardaki tebliğlerle düzenlenmiştir. 1. Gümrük kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi tebliği Gümrük kanununun 108 – 122 maddelerinde...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2019
Muhasebe hileleri ve anıları - 14

Bir garip dolandırıcılık... Yine 1990'lı yıllardayız. Bu yıllar özellikle çok önemli. Çünkü 1960'lardan sonra başlayan sanayi hamlesi, rahmetli Özalla birlikte dışa açılmaya dönüşmüş, ithal ikamesi esaslı yatırımlar yerine...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2019
Bağımsız denetimde önemlilik kavramı (1)

07.06.2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KGK kararları ile önemli kavramı ile ilgili olarak TMS1 -8-10-34 ve 37 de değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler esas itibariyle 01.01.2020 veya sonrasında başlayan...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge