14
Kas 2019
AİLE ŞİRKETLERİ (2)

Aile şirketleri konulu geçen yazımın yayımlandığı Ekohaber sayısında çok güzel bir röportajla karşılaştım. Kafkas ailesinin üçüncü kuşak yöneticisi Ali Tatveren ile yapılan bir söyleşi idi. Bu firma açısından aile şirketi kavramının...

MAKALEYİ OKU
13
Kas 2019
AİLE ŞİRKETLERİ (1)

2003 yılında, internette daha hızlı, daha fazla ve verimli kullanma ve dolaşmayıöğrendikten sonra, o gayya kuyusu diyebileceğim internette, uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımın yazıları ile karşılaştım. Arkadaşım Remzi Soylu, yazılarının...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
PROFESYONEL YÖNETİCİLER VE BURSA SANAYİİ

Global krizin etkilerini azaltmaya başladığı bugünlerde , biraz da anılara dönelim diyorum, ne dersiniz sevgili okuyucular? 1990 lı yıllara kadar Bursa'da bir çok firmalarda profesyonel olarak çalıştım, fiilen yöneticilik yaptım. O zamanlar...

MAKALEYİ OKU
05
Kas 2019
Yeni vergiler gelsin mi?

Tabii ki hiç kimse yeni vergiler gelmesini istemeyecektir. Hele hele, böyle kriz zamanlarında veya örtülü savaş zamanlarında. Ancak, ve de ne yazık ki yeni vergiler ve vergi zamları veya vergi artışları geliyor. Devletimiz 2 yıldır örtülü...

MAKALEYİ OKU
29
Eki 2019
KDV oranları artsın mı?

Böyle soru olur mu ? Tabii gerek okuyucuların ve gerekse halkın vereceği cevap artmasın olacaktır. Biz bu yazıda fikrimizi söylemeden önce bazı ülkelerdeki vergi oranlarına bir göz atalım. Bazı ülkelerdeki KDV oranları Yüzlerce ülkeden...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2019
Bağımsız denetçiler için etik kurallar

Bağımsız Denetim konusu günden güne önemini artırıyor, Kamu Gözetimi Kurumu yeni yeni çalışmalar yapıyor, bir çok kurallara ilaveler getiriyor. En son yeni bir düzenleme Bağımsız Denetim Etik Kurallar konusunda oldu. Bağımsız Denetçiler...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2019
DİİB ve eşdeğer eşya kullanımı konusunda tavsiyeler

Sevgili okurlar, Tam 4 yazıdır, Dahilde İşleme Rejimi, Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilişkileri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanılarak yapılabilecek teslimler, Dahilde İşleme İzin Belgesi konusu tecil edilen verginin terkini, ihracatın...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2019
DİİB'de tecil edilen verginin terkini - 4

3065 sayılı kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında tecil edilen KDV, dahilde işleme rejiminde öngörülen süreler içinde ihraç edildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilir. Terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle dahilde...

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2019
Eşdeğer eşya ve DİİB ilişkisi - 3

Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelere eşdeğer eşya ismi verilir. - Eşdeğer eşyanın belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2019
DİİB kullanılarak yapılabilecek teslimler - 2

Bu teslimleri aşağıdaki şekilde sayabiliriz. 1- Direk ihracat 2- DTŞ ve SDTŞ üzerinden ihracat (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış) 3- Aracı ihracatçı firmasına satış (İhraç Kayıtlı ve KDV'li satış) 4- DİİB Belgesi sahibi başka...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2019
Dahilde İşleme Rejimi - 1

Ülkemizde ihracatı artırmak için yapılan çalışmalardan biri de dahilde işleme rejimidir. Bu konu çeşitli yasalardaki tebliğlerle düzenlenmiştir. 1. Gümrük kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi tebliği Gümrük kanununun 108 – 122 maddelerinde...

MAKALEYİ OKU
03
Eyl 2019
Muhasebe hileleri ve anıları - 14

Bir garip dolandırıcılık... Yine 1990'lı yıllardayız. Bu yıllar özellikle çok önemli. Çünkü 1960'lardan sonra başlayan sanayi hamlesi, rahmetli Özalla birlikte dışa açılmaya dönüşmüş, ithal ikamesi esaslı yatırımlar yerine...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2019
Bağımsız denetimde önemlilik kavramı (1)

07.06.2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KGK kararları ile önemli kavramı ile ilgili olarak TMS1 -8-10-34 ve 37 de değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler esas itibariyle 01.01.2020 veya sonrasında başlayan...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
EVLİYA ÇELEBİ – DAVİD LİVİNGSTONE

Yazımın başlangıcındaki şu Afrika Siyasi Haritasına dikkatlice bakınız. Ondan sonra da yazımızın başlığına bakınız. Biz Türkler, Afrika ile ilişkilerimizi ne denli yakından biliyoruz veya yüzyıllarca dolaylı dolaysız hakimi olduğumuz...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
Muhasebe hileleri ve anıları - 13

Bor Madenlerinde... Yeminli Mali Müşavirliğin ilk yıllarında İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım ve ihracat işlemleri de Yeminli Mali Müşavir incelemesine tabi idi.  Bu sırada, toplamda zannediyorum 7 adet bor tesis ve madenini gezmiştim....

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
Banka Kredilerine Yeniden Yapılandırma

19.11.2019 tarih ve 30836 sayılı Mükerrer Resmi gazetede Kanununda yapılan değişikliklerle, bu yasanın 17. maddesi ile Bankalar Kanununa 32 nolu geçici madde eklenerek borçlu şirketlere bazı şartlarla yeniden yapılandırma olanağı sağlanmıştır. ...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2019
MUHASEBE VE İŞLETME HİLELERİ ANILARI 12

Yine 1990 lı yıllar. Benim Yeminli Mali Müşavirlikte ilk yıllarım. Ben ve kurduğum, yetiştirdiğim ekip fırtına gibi. Bir çok firma benimle iş yapmak istiyor. Ama benim kapasitem belli, herhangi bir müşteriyi kabul etmeden önce ince eleyip...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Muhasebe ve işletme hileleri anıları-11

Güneydoğu'da bir KDV incelemesi... 1990'lı yıllarda fazla miktarda ihracat KDV iadesi incelemesi yapıyordum. Belki, o zaman Yeminli Mali Müşavir sayısının azlığından, belki de benim sanayi sektöründen Yeminli Mali Müşavir olmam...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
BAĞIMSIZ DENETİMDE MÜŞTERİ KABULÜ (2)

Bağımsız Denetimde müşteri kabulü için yapılacaklar,  özellikle işin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi açısından çok önemlidir.  Müşteri kabulü için BD 210 standardı esas alınarak ilk yazımızda belirttiğimiz müşteri...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
Muhasebe ve İşletme hileleri anıları - 10

Fire hesaplamaları konusunda bir anı... Yeminli Mali Müşavirliğimin ilk beş yılı içindeki bir anımı ele alıyorum. 1990 yılında Yeminli Mali Müşavir olduktan sonra bir firmadan, muhasebe müdürü olan arkadaşım telefon etti; 'Cevdet,...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2019
Muhasebe ve İşletme hileleri - anıları 9

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) asansörle düşüş... Bu hafta çok enteresan bir konuyu paylaşıyorum. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi meslek hayatımda, muhasebeden yatırıma, ithalattan ihracata, pazarlamaya, şirket kurmaya...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
Bağımsız Denetimde Kısıtlamalar Sözleşme ve İdari yaptırımlar

26.12.202 Tarih ve 28509 Sayılı Bağımsız Denetim Yönetmeliği bu konularda aşağıda belirtilen düzenlemeleri yapmıştır.  Denetim faaliyetine ilişkin kısıtlamalar:  MADDE 26   (1) Denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
Muhasebe ve işletme hileleri anıları - 8 -

Bu defaki yazımız ise hile değil de, gurur duyarak yaptığımız uluslararası bir işlem. Çalıştığım firma, daha önce de belirttiğim gibi hammadde olarak yün kullanıyor ve hammaddeyi %80 oranında Avustralya'dan ithal ediyor. Avustralya'da...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge