30
Mayıs 2018
Hangi durumlarda serbest meslek erbabı makbuz düzenlemez?

Daimi olarak mesleki faaliyette bulunan serbest meslek erbabının faaliyete ait ücretin tahsili sırasında serbest meslek makbuzunu düzenlemesi gerekmektedir. Ancak bazı hallerde; 1. GVK'nın 66/5 ‘inci maddesine göre, vergiden muaf tutulan...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2018
7143 Sayılı Yasadan Yararlanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun İmkanlarından Yararlanmak İçin e-devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) Başvuru Yapabilirsiniz. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükellefler,...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2018
Anonim ve limited şirketlerde sermaye artırımında merak edilen konular

SORU: Şirkette sermaye artırımı hangi yollarla yapılır? Sermaye artırımı hangi maddelerle düzenlenmiştir? CEVAP: Şirkette sermaye artırımı, 'sermaye taahhüdü” yoluyla ve 'iç kaynaklar” yoluyla yapılmaktadır. 6102 sayılı...

MAKALEYİ OKU
29
Kas 2017
Gelecek yılı da kapsayan sigorta için ödenen primler hangi dönemin gideri olarak dikkate alınır?

(07.12.2016 tarih ve 239534 sayılı özelge) Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçla ilgili olarak ödenen ve gelecek vergilendirme dönemlerini ilgilendiren sigorta prim tutarlarının cari hesap dönemine ait kazancın tespitinde gider olarak dikkate...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2017
İş Davalarında Arabulucu Zorunlu Mu ?

Bir süredir zorunlu arabuluculuk ve yeni 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nu tartışıyoruz. Gerçekten de son yıllarda iş uyuşmazlıklarında görülen artışla beraber hem dava sürelerinin uzadığı, hem de işçi ve işveren arasında...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge