19
Ara 2018
İHRACATÇILAR YEŞİL PASAPORTU NASIL ALACAKLAR

5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesine istinaden Bakanlar Kurulu'nca alınan ve 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2018
SUÇ GELİRİ (KARAPARA) NEDİR VE KARAPARA AKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

I-KARAPARA (SUÇ GELİRİ) KAVRAMI VE ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ: Karapara ya da suç geliri, altyapısında başka bir suç bulunan faaliyetlerden elde edilen gelir iken, 'aklama” bu suçun devamında teşekkül eden başka bir suçu ifade etmektedir....

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
İHRACAT BEDELLERİNİN ÜLKEMİZE TRANSFERİ VE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

I-Giriş: 04 Eylül 2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin belirli bir sürede yurda getirilme...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
DÖVİZLİ SÖZLEŞMELERİN TL’SINA ÇEVRİLME ZORUNLULUĞUNUN DETAYLARI

II-Giriş: 13 Eylül 2018 Tarih ve 30534 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 30 gün içinde tüm yurtiçi yerleşiklerin döviz veya dövize endeksli sözleşmelerinin...

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2018
İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanmıştır. Kanun düzenlemesi 31/3/2018 tarihinden...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2017
DÖVİZLİ (DÖVİZE ENDEKSLİ) FATURA DÜZENLENMESİNDE KDV MATRAHI

I-Dövizli (Dövize Endeksli) Fatura Düzenlenmesinde KDV Matrahına İlişkin Düzenlemeler: Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu Düzenlemeleri: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge