Ali ÇAKMAKÇI - YMM Takip et

Başlıksız Belge

Ali ÇAKMAKÇI - YMM

Bütün Yazıları

Ali ÇAKMAKÇI - YMM
Yazar-Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir (Sworn In CPA), Bağımsız Denetçi (Independent Auditor), Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax, Genel Müdür Yardımcısı (Vice President), Mali İşler Koordinatörü (CFO-Genel Müdür Yardımcısı), E. Hesap Uzmanı (F. Tax Inspector) Aslen Konya'lı olan ÇAKMAKCI, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu (İngilizce) bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmış ve büyük hacimdeki inşaat, turizm, çelik konstruksiyon, konfeksiyon, ticaret, altın ticareti (mücevherat), hizmet sektörü, telekominikasyon, sigorta, kağıt üretimi, elektrik, gayrimenkul alım satımı vb alanlarda üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel konularda çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında bir Kurumun Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt dağıtım ve bayilik, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bir Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde 2 yıl Vergi Bölüm Başkanı (Head Of Tax) olarak görev yaptıktan sonra TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır. Bulgaristan, BAE-Dubai, Rusya, Hollanda, Fransa gibi pekçok ülke mevzuatlarında önemli bilgi ve deneyimleri bulunan ÇAKMAKCI, tüm müşterilerini yurtdışına taşıyarak şirketlerimizin uluslararası başarılarına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Halen, havalimanı inşaatleri, mobilya, duvar kağıdı, imalat sektörü, akaryakıt dağıtım ve bayileri, banyo ve mutfak sektörü, uluslararası taşımacılık, ayakkabı, konaklama sektörü, beton, pazarlama, ulaşım, yıllara sari inşaat, özel ve kat karşılığı inşaat gibi 80 den fazla şirkete danışmanlık, denetim, ve tam tasdik hizmeti sunmaktadır. Yabancı dili İngilizce olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. KPDS, IELTS gibi sertifkalara sahip olmakla beraber 2 yıl Wall Strett English Enstitü'de yabancı dil eğitimi almıştır. Evli ve bir oğlu bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir-YMM (Sworn In CPA) ve Bağımsız Denetim (Independent Auditor) Sertifikalarına sahiptir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Kongre Üyesi, İstanbul YMM Odası Üyesi, Konyalılar Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve Konsiad ile diğer bazı Derneklerin üyesidir. Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 200 adet makale ve sirkülerleri ile mali konularda çeşitli sunum/seminer çalışmaları bulunmaktadır. Vergi yargısı alanında önemli çalışmaları mevcuttur. Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi” (HUK Yayımlanmamış Tez) konusunda tez çalışması; “Vakıf Üniversitelerinin Mali Sorunları “ (Seçkin Kitabevi 2012), “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” (Seçkin Kitabevi 2013), "Konu Ve Sektör Bazlı Vergi Sorunları" (Legal Yayıncılık 2016 ) üzerine yazılmış kitapları bulunmaktadır. Çok sayıda belli hacimdeki şirketlere ve gerçek kişilere denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık çalışmaları arasında özetle; Vergi Danışmanlığı Ve Denetimi, KDV ve ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Uluslararası Vergi Planlaması, Vergi (Diğer Mali Hukuk) Danışmanlığı, Vergi İnceleme Danışmanlığı, Bölünme, Birleşme, Tür Değiştirme, Devir Gibi Şirket Yeniden Yapılandırma Ve Yeni Ortaklık Yapıları Oluşturmak, Şirket Değerlemesi, UFRS/Bağımsız Denetim, Transfer Fiyatlandırması, Fiscal Due Diligence, Hisse Satın Alma Anlaşmaları, İç Denetim, Özel Denetim, Teşvik Belgesi Alınması.

YURTDIŞINDA GELİRİ OLUP BEYAN ETMEYENLERİN ACİLEN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN YARARLANMALARI GEREKMEKTEDİR

I-Türkiye'nin Bilgi Paylaşımının Nedenleri Ve Sonuçları: A-Otomatik Bilgi Değişimi Neden 'Pişmanlıkla Beyanı” Önemli Hale Getirmiştir: Finans piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi, liberal akımlar ile serbest piyasa yapısına...
21 Eylül 2020

TASFİYE KARLARININ VERGİLENDİRİLMEMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARININ ANALİZİ

I-Danıştay Kararının İçeriği: Danıştay 9. Dairesi, 13.2.2019 tarihli ve E. 2016/4386 K. 2019/292 sayılı Kararında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın şirketin tasfiyesi sonucunda düzenlenecek olan kesin bilançoda yer alan, ödenmiş sermaye...
08 Eylül 2020

Sigorta Şirketlerine Yansıtılan Hasar Bedelleri

I-Gider, Maliyet, Zarar, Tazminat Yansıtması: Vergi hukukunda yansıtma işlemi, bir mükellef nezdinde doğmuş bulunan gider, zarar, tazminat veya maliyet unsurlarının ilgili muhataplarına, yani gerçek yüklenicilerine yükletilmesi anlamına gelmektedir....
25 Ağustos 2020

BORCA BATIK VEYA SERMAYE KAYBI BULUNAN ŞİRKETLERİN ALACAKLARI ÖNLEMLER

I-Giriş: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede 6102 Sayılı Türk...
25 Ağustos 2020

TCMB Kısa Vadeli Avans Ve Reeskont Oranları Değiştirilmiştir.

Özet: T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tebliğ[1] ile; § Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25, § Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise...
21 Ekim 2019

KDVK Tam İstisna İşlemleri İle İTUS Ve HİS Sertifikaları İptali Düzenlemesi (27 Seri No’lu KDV Genel Tebliği)

Özet: 27 seri numaralı KDV Tebliği[1] ile KDV Genel Uygulama Tebliği'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce...
21 Ekim 2019

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (II)

Yargıtay 11. CD, 12.03.2008 tarih, E. 2008/330, K. 2008/1415 sayılı Kararında 213 sayılı Vergi Usul Yasasının 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b-1. maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi...
10 Ekim 2019

BELGELERİN ASIL VEYA SURETLERİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN SAHTE OLARAK DÜZENLENMEK/KULLANMAK -NAYLON FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA- (I)

I-Sahte Belge Nedir, Ne Değildir? Vergi kanunları özelinde kanun koyucu, belge düzenine aykırı olan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 359. Maddesinde yer alan diğer kaçakçılık fiillerine nazaran...
08 Ekim 2019

AYNI SUÇA BİRDEN FAZLA CEZA KESİLEBİLİR Mİ?

'Non Bis İn İdem” Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmemesi Hali[1] Özet: Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (IHAS) ülkemizde 1954 ten itibaren yürürlükte olmasına karşın, Sözleşmenin 7. Ek Protokolü ülkemiz tarafından benimsenmediği...
07 Ekim 2019

İŞVERENLERİN DİKKATİNE FAZLA VE YERSİZ GELİR VERGİSİ ÖDEMEYİN!!!

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, SGK dan aldığı bilgiler doğrultusunda aynı takvim yılında birden fazla işverenin yanında çalışan binlerce ücretliler nezdinde inceleme başlatarak, GVK'nın 86/1b maddesinde belirtilen haddi aşanlardan yıl...
07 Ekim 2019

ŞİRKET ORTAKLARINI BEKLEYEN BÜYÜK HACİZ TEHLİKESİ

I-Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Şirket Hisseleri Üzerindeki Takip İmkanları: 6102 sayılı TTK'nın 329. maddesine göre Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla...
04 Ekim 2019

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

I-Giriş: Başta Limited Şirket (Ltd) ortakları olmak üzere, Anonim Şirket (AŞ) ortaklarının en çok tereddüt ettiği konulardan bir tanesi bu şirketlerin mevcut ticari borçlarından dolayı ortakların hukuken sorumlu olup olmayacakları, sorumlu...
04 Ekim 2019

SERBEST MESLEK ERBABLARININ BİNEK OTOMOBİL ALIMINDA UYGULANAN KDV İNDİRİM YASAĞI HUKUKSUZDUR

I-Binek Otomobilde KDV İndirimine İlişkin Yasal Düzenlemeler: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)'nun birinci maddesine göre Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan...
24 Eylül 2019

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) KARŞISINDAKİ DURUMU

I-GİRİŞ:  21. yüzyıl itibariyle birçok gelişmiş ülke bilgi toplumuna geçiş süreci yaşamakta, rekabetçi yapıların oluşmasında ise bilgi kavramı her geçen gün daha fazla önem ve değer kazanmaktadır. İleride herhangi bir şekilde...
20 Eylül 2019

Sıvılaştırılmış Propan Teslimleri ÖTV Den Arındırılmıştır. (1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Mevzuat: ÖTVK   Özet: Polipropilen Üretim Tesislerinde Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar  Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 16/09/2019 tarih ve...
19 Eylül 2019

ŞİRKETLER KARLARINI VERGİSİZ DAĞITABİLİRLER Mİ? HER HUSUS KAR DAĞITIMI SAYILABİLİR Mİ?

Hisse Geri Satışına İlişkin Yasal Açıklamalar: Bildiğimiz üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda önemli bir yenilik getirmiştir. Kanunda, şirketlere, genel kurul kararı ile esas veya...
11 Eylül 2019

MİLYONLARCA GMSİ SAHİBİNE MÜJDE!!! HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRECEK İÇTİHAT NİTELİĞİNDE YARGI KARARI

I-Dava Konusu Hukuki İhtilafın İçeriği: Ülkemizde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre 2019 Ağustos ayı itibariyle aktif 2.073.193 adet Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) mükellefi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Hazine Ve Maliye...
09 Eylül 2019

TEVKİFATLI FATURALARIN DÜZENLENMESİ VE İADESİNDE ÖZEL HUSUSLAR

I-Tevkifat Uygulaması: 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının...
06 Eylül 2019

Konutta KDV İadesinde Yaşanan Sorunlar Danıştay Kararı İle Çözüme Kavuşturulmuştur.

Mevzuat: 3065 Sayılı KDVK, 1 seri nolu KDV Uygulama Genel Tebliği Özet: Danıştay 4. Dairesi, indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin 1 seri numaralı KDV Uygulama Genel Tebliğinde net alan hesabına yönelik bölümü iptal etmiştir. Danıştay'ın...
03 Eylül 2019

Emlak Vergisine Esas Bina Normal Metrekare Maliyetleri Belirlenmiştir.

Mevzuat: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 75 seri no'lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Özet: 29/08/2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 75 seri no.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun...
03 Eylül 2019

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR II

5-Yatırım Döneminde Mahsuben İndirimli Vergi Uygulaması: 2012/3305 sayılı BKK'nın 15/5. Fıkrasına göre Vergi İndirimi maddesine göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak...
29 Ağustos 2019

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR I

I-İndirimli Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Kapsamı: A-Uygulamanın Hukuki Mahiyeti: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK)'na 28/2/2009 tarihli 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen 32/A-İndirimli...
29 Ağustos 2019

Yatırım Teşvik Kararlarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Özet: 07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı...
28 Ağustos 2019
12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:09
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Başakşehir 6 7
11. Beşiktaş 5 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 7 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 6 11
9. Altay 6 10
10. Balıkesirspor 8 10
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Wolverhampton 7 13
4. Aston Villa 5 12
5. Leicester City 6 12
6. Tottenham 6 11
7. Leeds United 6 10
8. Southampton 6 10
9. Crystal Palace 7 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Cádiz 8 14
3. Real Madrid 6 13
4. Granada 6 13
5. Villarreal 7 12
6. Atletico Madrid 5 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 8 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@