19
Şub 2019
Haberiniz var mı? KDV iadelerinde talep süresi 5 yıldan 2 yıla düştü

Şimdi, türkü ile yapılan düzenlemenin ne ilgisi var diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet, yapılan düzenleme bu türkü ile çok yakından alakalı. Çünkü, bu düzenleme ile, KDV iade talep süresi 5 yıldan 2 yıla indirildi, ama mükelleflerin...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2019
Yıl Geçtikten Sonra Gelen Faturalardaki KDV’ler, Artık İndirim Konusu Yapılabilecek

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, KDV uygulamasında çok önemli düzenleme ve değişiklikler yapıldı. Bunlardan birisi...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
Maliye, KDV indiriminde 2018-2019 tartışmasına son noktayı koydu

Yazımızın başlığına bakar bakmaz, acaba bu nedir diye merak ettiniz değil mi? Daha fazla merak ettirmeyelim; bahsedeceğimiz konu, 2018 yılı Nisan ayında 7104 sayılı Kanunla KDV Kanununun 29/3. maddesinde yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı, KDV Uygulaması ile İlgili Çok Önemli Düzenlemeler Yapıldı

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ ile, KDV uygulamasında çok önemli düzenleme  ve değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Uygulaması ile İlgili Çok Önemli Düzenlemeler Yapıldı.

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kurumlar Vergisi uygulamasında çok önemli düzenleme  ve...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 505Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan senetli...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Kitapçıların KDV şokunu düzeltmek için ilk adım atıldı, ama daha yapılması gereken çok şey var..

Haber sitemizde 31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan yazımızda; durduk yerde KDV Kanununda yapılan bir istisna düzenlemesinin kitapçıları şoka soktuğunu, kitap piyasasını karıştırdığını, İstisnanın 1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini,...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2019
Kitapçılara KDV şoku: Kaş yapayım derken göz çıkarıldı

Yapılan düzenleme ne? KDV Kanunu'nun 13. maddesine 7161 sayılı Kanunla eklenen (n) bendi ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri KDV'den...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2019
7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. Toplam 17 maddeden oluşan söz konusu Kanun ile; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi kanunu, KDV Kanunu ve...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Aktife Kayıtlı Taşınmazların Değerinin Yİ-ÜFE Artış Oranında Yükseltilmesi Uygulamasında SON 7 GÜN, Düşünmekte Yarar Var!

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7144 sayılı Kanunla eklenen geçici 31. madde ile, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerinde yer alan taşınmazların değerini, Yİ-ÜFE...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
Ticaret Bakanlığı, Teknik İflas Durumunda Uyulacak Usul Ve Esasları Belirledi, Geçici Süreyle Kur Farkı Zararlarının Teknik İflas Hesaplamasına Dahil Edilmemesine ilişkin Düzenleme Yaptı.

Teknik iflas diğer bir ifadeyle anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile bu durumlarda alınması gereken önlemler esas itibariyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2018
Yabancıların Türkiye Vatandaşlığına Geçişiyle İlgili Rakamlar Düşürüldü.

19 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 106 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 2010/139...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
DİKKAT: Yazakasalar'da (Z) Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Bildirilmesi Gerekiyor!

Bilindiği üzere, 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) ile, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2018
Belirlenen Bazı İşlemler Hariç Artık Dövizle veya Dövize Endeksli Olarak Sözleşme Yapılamayacak, Sözleşmeler TL. Cinsinden Yapılacak

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 85 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapılarak, Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Karmaşası

Kat Karşılığı Veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmeleri İle Bu Sözleşmeler Kapmasında Yapı Müteahhitleri İle Alt Yükleniciler Arasında Düzenlenen İnşaat Taahhüt Sözleşmelerinin Hangisinde Damga Vergisi VAR, Hangisinde YOK! Vergi...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2018
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Müjde! Borçlarınız Daha Düşük Faizle, Kesinleşmiş Gecikme Zamları Yerine Hesaplanacak Yİ-ÜFE Tutarı İle 60 Aya Kadar Taksitlendirilebilecek.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 7020 sayılı Kanunla eklenen 48/A maddesi ile, vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülmeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2018
31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2017
Elektronik Ticaret Yapanlar Dikkat...... Kayıt ve Bildirim İçin 30 Aralık Son Gün ...

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ("ETBİS") üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin düzenlemeler yapmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de "Elektronik...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2017
Maliye’de Etkin Tebligat Dönemi Başlıyor

Bilmiyorum farkında mısınız ama Maliye Bakanlığı'nda son yılların en büyük dönüşümü gerçekleştiriliyor. Farklı, agresif ama pozitif bir Maliye Bakanlığı konsepti ile karşı karşıyayız. Özellikle Maliye Bakanlığı'nın...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2017
Maliye, Vergisini Düzenli Ödeyen Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminin Esaslarını Belirledi

Bilindiği üzere, hemen her vergi affı çıkarıldığında 'borcunu ödemeyenlere neden af getiriliyor da, vergisini düzenli ödeyene hiçbir avantaj sağlanmıyor” türünden yapılan haklı serzenişlere Devletimiz nihayetinde kulak vermiş ve...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2017
2018 Yılı Başından İtibaren e-Deftere Geçecek Olanlar Dahil Defter Tasdiklerinde Son Durum

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de ortaklaşa yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile defterlerin tasdik süreleri ve esasları belirlenmiş,...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
Maliye, “Ofis ve Büroyu Konut Olarak Sat – Düşük Oranlı KDV Hesapla - Üste KDV İadesi Al" Uygulamasından Vazgeçerek Büyük Bir Yanlışını Düzeltti, Yargı da Doğru Olan Yeni Uygulamayı Onadı

Konut ve işyeri satışlarına uygulanacak KDV oranı konusu, öteden bu yana süregelen, çok sık ihtilafa konu olan, idare ile mükellefler arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyen  önemli bir sorundur. İdare bu konuda sıkça görüş değiştirmekte...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği Hazırladı. Görüşe Açtı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ülkemiz ekonomisinde önemli bir ağırlığı bulunan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden ancak sınırlarının tam olarak belirlenememesi sebebiyle uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2017
2017 Yılı İçin Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu, % 14,47

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir. Konu...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge