08
Tem 2019
2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 280. maddesi, 'Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa,...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,84 Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2019
Türkiye Barolar Birliğinde Bitmeyen Tartışma : Karşı Taraf Vekalet Ücretlerinde KDV

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİ Vergi uygulamasında uzun süredir çözülemeyen yada çözülmüş olmakla beraber çözüm şekli vicdana, akla ve açıkça hukuka aykırı olan bazı önemli konular var. Öyle ki, yargı kararları ile desteklense de,...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2019
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 0,01 (Yüzde Sıfır Virgül Sıfır Bir) Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir....

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2019
Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının Usul ve Esasları Belli Oldu

Bilindiği üzere, 7161 sayılı Kanunla KDV Kanununun 13. Maddesine 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki (n) bendi hükmü eklenmiştir. 'n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
Kur Farklarının KDV’sine Son Nokta Konuldu, Tereddütler Giderildi, Kur Farkları KDV’ye Tabi

Bilindiği üzere, 2018 yılının en çok tartışılan vergisel konularından birisi de, kur farklarının KDV'ye tabi olup olmayacağı idi. 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7161 sayılı Kanunla KDV Kanununun 24/c maddesine 'kur...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Bilindiği üzere, 28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler...

MAKALEYİ OKU
29
Mar 2019
25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında.

Bilindiği üzere, 23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; - 7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 3065 sayılı KDV...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2019
İkinci el binek otomobillerle ilgili son düzenlemedeki eksiklik gideriliyor

Maliye'nin yaptığı düzenlemelerin hızına yetişilmiyor, hepsi de doğru ve yerinde. Ekonomiye yararlı ve sektörlerin sıkıntılarını gideren düzenlemeler. Her sektörün temsilcileri dinleniyor, talepleri alınıyor, değerlendiriliyor ve...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2019
KDV, Tapu Harcı ve ÖTV’de Uygulanmakta Olan ve 31 Mart 2019 Tarihinde Sona Erecek Olan Vergi Oranı İndirimlerinde Süreler Yeniden Uzatıldı

Bilindiği üzere, ihracat bedellerinin tahsili ile ilgili düzenlemeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda düzenlenmiştir. Söz konusu Karar ile, 08.02.2008 tarihinden itibaren ihracat bedeli dövizlerin Türkiye'ye getirilme...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2019
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Zorunluluğuna İlişkin Uygulamanın Süresi, 4 Eylül 2019 Tarihine Uzatıldı.

Bilindiği üzere, ihracat bedellerinin tahsili ile ilgili düzenlemeler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda düzenlenmiştir. Söz konusu Karar ile, 08.02.2008 tarihinden itibaren ihracat bedeli dövizlerin Türkiye'ye getirilme...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Haberiniz var mı? KDV iadelerinde talep süresi 5 yıldan 2 yıla düştü

Şimdi, türkü ile yapılan düzenlemenin ne ilgisi var diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet, yapılan düzenleme bu türkü ile çok yakından alakalı. Çünkü, bu düzenleme ile, KDV iade talep süresi 5 yıldan 2 yıla indirildi, ama mükelleflerin...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2019
Yıl Geçtikten Sonra Gelen Faturalardaki KDV’ler, Artık İndirim Konusu Yapılabilecek

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, KDV uygulamasında çok önemli düzenleme ve değişiklikler yapıldı. Bunlardan birisi...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
Maliye, KDV indiriminde 2018-2019 tartışmasına son noktayı koydu

Yazımızın başlığına bakar bakmaz, acaba bu nedir diye merak ettiniz değil mi? Daha fazla merak ettirmeyelim; bahsedeceğimiz konu, 2018 yılı Nisan ayında 7104 sayılı Kanunla KDV Kanununun 29/3. maddesinde yapılan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı, KDV Uygulaması ile İlgili Çok Önemli Düzenlemeler Yapıldı

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına DairTebliğ ile, KDV uygulamasında çok önemli düzenleme  ve değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin...

MAKALEYİ OKU
16
Şub 2019
17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kurumlar Vergisi Uygulaması ile İlgili Çok Önemli Düzenlemeler Yapıldı.

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kurumlar Vergisi uygulamasında çok önemli düzenleme  ve...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2019
31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2Şubat 2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 505Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  borsada rayici olmayan yabancı paralar ve bu paralarla olan senetli...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2019
Kitapçıların KDV şokunu düzeltmek için ilk adım atıldı, ama daha yapılması gereken çok şey var..

Haber sitemizde 31 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan yazımızda; durduk yerde KDV Kanununda yapılan bir istisna düzenlemesinin kitapçıları şoka soktuğunu, kitap piyasasını karıştırdığını, İstisnanın 1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini,...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2019
Kitapçılara KDV şoku: Kaş yapayım derken göz çıkarıldı

Yapılan düzenleme ne? KDV Kanunu'nun 13. maddesine 7161 sayılı Kanunla eklenen (n) bendi ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayın teslimleri KDV'den...

MAKALEYİ OKU
30
Oca 2019
7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. Toplam 17 maddeden oluşan söz konusu Kanun ile; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi kanunu, KDV Kanunu ve...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Aktife Kayıtlı Taşınmazların Değerinin Yİ-ÜFE Artış Oranında Yükseltilmesi Uygulamasında SON 7 GÜN, Düşünmekte Yarar Var!

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 7144 sayılı Kanunla eklenen geçici 31. madde ile, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, aktiflerinde yer alan taşınmazların değerini, Yİ-ÜFE...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
Ticaret Bakanlığı, Teknik İflas Durumunda Uyulacak Usul Ve Esasları Belirledi, Geçici Süreyle Kur Farkı Zararlarının Teknik İflas Hesaplamasına Dahil Edilmemesine ilişkin Düzenleme Yaptı.

Teknik iflas diğer bir ifadeyle anonim şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık durumu ile bu durumlarda alınması gereken önlemler esas itibariyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmü...

MAKALEYİ OKU
19
Eyl 2018
Yabancıların Türkiye Vatandaşlığına Geçişiyle İlgili Rakamlar Düşürüldü.

19 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 106 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 2010/139...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
DİKKAT: Yazakasalar'da (Z) Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’na Gönderme Tercihlerinin 1 Ekim 2018 Tarihine Kadar Bildirilmesi Gerekiyor!

Bilindiği üzere, 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:483'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) ile, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge