03
Mayıs 2019
E-TİCARET ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA ESNAF MUAFLIĞI VE UYGULAMASI

        Elektronik Ticaret Hızlı yayılmaya devam etmesi, Küresel Ekonomide piyasada söz sahibi olması,  Tam rekabet piyasasında artık maliyetlerde göz önüne alınarak tüm sektörel firmaların değişmezi haline gelmiştir....

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2019
KUR FARKLARININ YENİ ŞEKLİ

23.03.2019 Tarihinde 30723 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO:25) ile "KUR FARKI " bazı değişikler yapılmış olup, Kısaca; * KUR FARKI'nın KDV MATRAHI...

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge