04
Eki 2018
ŞİRKET TARAFINDAN KAZAZEDEYE DAVA SONUÇLANMADAN ÖDENEN TAZMİNATLARIN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI

1-Giriş 'Kaza geliyorum demez” atasözü çok yerinde söylenen atasözlerinden biri olduğu şüphesizdir. Günlük bireysel ve ticari yaşantımızda her zaman karşımıza çıkabilir. Tedbirlerimizi almamız ve gerisini İlahi takdire bırakırız....

MAKALEYİ OKU
01
Eki 2018
KENDİ ŞİRKETİ OLAN AYNI ZAMANDA BAŞKA ÖZEL HASTANELERDE-TIP MERKEZLERİNDE HEKİMLİK GÖREVİ HİZMETİ VEREN DOKTORLARIN DÜZENLEYECEKLERİ FATURALARDA UYGULAYACAKLARI KDV ORANI VE TEVKİFAT OLUP OLMADIĞI

Sağlık alanında özel sektör yatırımları ile hastane ve tıp merkezlerinin çoğalması, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğin ce işyeri hekimi uygulaması ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri işin içine girince doktor...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
TAMAMI İŞYERİ OLAN APARTMAN DA ÇALIŞAN KAPICI İLE YÖNETİCİYE VE MUHASEBECİYE ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Tamamı işyerlerinden oluşan Apartman Yöneticiliği nde çalışan Kapıcı ile Apartman Yöneticisi ve Muhasebe işlerini yürüten Mali müşavirlere yapılan ödemelerin gelir vergisi karşısındaki durumu nu tartışmalara sebep olmaktadır. 1-Kapıcıya...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2018
KİRASI YÜKSEK TUTARLI OLAN İŞYERLERİNİN BAŞLANGIÇ İKİ YILININ BEDELSİZ OLARAK KİRALANMASI

Kira bedelinin yüksek olması sebebi ile bazı işyerlerinin kiraya verilmesi zor olmaktadır. Kurumsal ve teminat/kefil verebilecek kiracı bulmak çok önemli olduğundan, uygun bir kiracı talip olduğun da kaçırılmak istenmemektedir. Karşılıklı...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2018
TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ ŞARTLARINDAKİ TUTARLAR DÜŞÜRÜLEREK GEÇİŞ DAHA CAZİP HALE GETİRİLDİ

Son  yıllarda  Özellikle Arap, İran, körfez ülkeleri, Alman, İngiliz   vb ülke vatandaşlarının Türk vatandaşlığına olan ilginin artması sonucu Türk vatandaşlığına geçiş şartları düşürülmüştür. Türkiye de...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2018
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna

Özellikle Çalışan Anne-Babaların çocuklarının, bakıma muhtaç olan yakınlarının bakımı çalıştıkları için zorluklara sebep olmaktadır. Çocukların bakımının işin eğitimini almış personel ile Yetki belgeli kurum ve kuruluşlar tarafından...

MAKALEYİ OKU
18
Eyl 2018
BANKA KREDİ KARTLARINDA BİRİKEN PUAN VEYA MİL TUTARLARININ VERGİLENDİRLİMESİ

Bilindiği üzere; Bankacılık hizmetlerinin ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi sonucu kredi kartlarının kullanımı da artmış bulunmaktadır. Ödeme aracı olarak kullanımının yaygınlaşması,  nakit ihtiyaçların anında...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2018
Henüz İtfa edilmemiş Kur Zararlarının Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Dikkate alınmayacak.

GİRİŞ Bilindiği üzere;  Şirketlerin  faaliyetlerinin    zarar ile kapanması   Öz Kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır. Zarar lar  Kurumlar Vergisi Kanununun 9 maddesi gereğince  Beyannamelerde...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2018
YURT DIŞI İNŞAAT MONTAJ VE İMALAT İŞLERİN DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Giriş : Haberlerde İRAN' ın Türk Müteahhitlerine yol inşaatı, diğer inşaat işlerinde kolaylık sağlamak için davet ettiğini dinleyince memnun oldum. Kim olmaz  ki?  Yurda döviz kazandırmak, işsizliğe katkı, saymakla bitmez..!...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
ÖZEL YATTA ÇALIŞAN HİZMETLİ PERSONELE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yat çalışanı çok sık rastlanan bir çalışma şekli olarak karşımıza çıkmamasına   rağmen zaman  zaman sorular gelmiyor değil. Bu çalışmaya benzer personel çalışmasınıda  kapsayan istisnai bir VERGİ  düzenlemesi ...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2018
İSTANBUL KART DOLUM ÜCRETİNİN SERBEST MESLEK KAZANCINDAN, KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İNDİRİMİ VE BELGE DÜZENİ

Mali  müşavirlik   mesleğinde   birçok  işlemin  elektronik olarak yerine getirilmesine  rağmen yine de, Vergi dairesi,  SGK,  Belediye, Ticaret sicil, Noter,  Denetim ve teftiş vb. yerlere gidilmesi...

MAKALEYİ OKU
10
Eyl 2018
ŞİRKET VARLIKLARININ ORTAKLAR ARASINDA VEYA AİLE BİREYLERİ ARASIN DA VERGİSİZ OLARAK PAYLAŞIMI

Büyük umutlar ile başlayan ticari ortaklıklar zamanla anlaşmazlıklar ortaya çıkınca dağılmaya ve yok olmaya mahkum  oluyor.           Türk toplumun yapısı gereği aile şirketleri olarak kurulan...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2018
5 YILDAN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN (Satışı Vergiye tabi olan ) ŞAHIS ARSALARI İÇİN BİR ÖNERİ

Bilindiği üzere, Arsaların satışı ile elde edilen kazançların vergilendirilmesi, değer artışı kazancı olarak Gelir Vergisi Kanunu' n da(GVK) yer almaktadır.(GVK Mükerrer 80/6 ) Arsa iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması...

MAKALEYİ OKU
07
Eyl 2018
BEKLENEN ORAN ARTIŞI YAPILDI !!!!

 Beklenen oran artışı  yapıldı.   Neydi bu oran diye soracak olursanız ? Efendim  Devlet alacaklarına  uygulanan oranlar diye cevap verebiliriz. Son aylarda Ekonomik göstergelerde ve döviz kurların da meydana gelen artışlar...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2018
ÖZEL ESASLARDAN ÇIKARILMA UYGULAMASI ESASLARI BELLİ OLDU

KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri no 20) ÖZEL ESASLARDAN ÇIKARILMA UYGULAMASI ESASLARI BELLİ OLDU Bilindiği üzere; Mükellefin ÖZEL ESASLARA tabi olması , Katma Değer Vergisi...

MAKALEYİ OKU
31
Ağu 2018
Bedelli Askerlik Ödemesinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Bilindiği üzere; Bedelli Askerlik uygulaması , 03.08.2018 tarih ve 30498 sayılı  TC.Resmi Gazetede yayınlanan  ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN nun 2 maddesi...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2018
MUHARİP (SAVAŞ) UÇAĞI ÜRETİMİNE DEVLET TEŞVİĞİ -VERGİ MUAFİYETİ - DESTEKLER

Giriş Askeri  harcamalar  her zaman  Ülkelerin  harcamaları sıralamasın da öncelikli olarak yerini korumuş ve koruyacaktır.  Çünkü;  Ülkeler  savaş –Terör tehdidi  altında  bulunmaktadır.  ...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2018
YAZLIK SİTE VE APARTMANLAR DA OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILMASI

Genel kurul toplantıları nın yapılma zamanı ile ilgili olarak, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 29. maddesinin 1 . fıkrasına göre, kat malikleri kurulu yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2018
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YÖNETMELİĞİN DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bankacılık  sisteminin gelişmesi neticesin de herkes tarafından kullanılan Banka kartları ve kredi kartlarının iptali, limitinin  azaltılması-artırılması işlemleri  şube aracılığı ile veya  genel de telefon bankacılığı...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2018
BİR DEFALIĞINA DA OLSA ESKİYE DÖNÜŞ; TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEME ESASLARI BELİRLENDİ.

Eskiden Bilanço günü yaklaştığın da, Ekim ayları ortasın da açıklanan yeniden değerleme oranı muhasebecileri bir telaşa sevk ederdi. Teknolojik gelişmeler bu kadar ilerlemiş değildi. Ne EXCEL vardı nede World yazılımları. Yeniden değerleme...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2018
İMAR AF KANUNU KAPSAMIN DA ALINACAK YAPI KAYIT BELGESİ

İMAR AF KANUNU KAPSAMIN DA ALINACAK YAPI KAYIT BELGESİ Bilindiği üzere; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Kanunun 16 maddesi ile, 03.05.1985 tarih 3194 sayılı İmar Kanunu na Geçici 16 madde eklenmiştir. Yaklaşık...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2018
ŞİRKETLERDE AF KANUNLARINDAN FAYDALANMAK MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAK İÇİN, OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL YAPILMALI MI ?

Yönetimde olmayan ortakların, af kanunu ile getirilen matrah artırımına itirazları olabilir. Af kanunundan yararlanmak için kanun kapsamında düzeltilecek KASA, STOK,ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESAPLARI,  MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ VE CEZALARI...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANMASI, CEZAİ YAPTIRIMLAR VE AZİL EDİLMESİ

Limited şirketler, kurulması, yönetimi, düşük sermaye ile kurulması vs. sebepler nedeni ile, en çok tercih edilen şirket türüdür. Bilindiği üzere, limited şirketler müdürler kurulu/müdür tarafından yönetilmektedirler. Türkiye'de...

MAKALEYİ OKU
24
Mar 2018
BANKA KREDİSİ İLE SATIN ALINAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİN DE ÖDENEN KREDİ FAİZ VE GİDERLERİ İLE KUR FARKLARININ İNDİRİM KONUSU

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KAR PAYI ELDE EDENLER Gerçek kişiler, yatırım amaçlı ve gelir elde etmek üzere takip ettikleri, ortağı oldukları vb halka açık olmayan (borsada işlem görmeyen) şirketlerin hisse senetlerini satın almaktadırlar....

MAKALEYİ OKU

Başlıksız Belge